Mugių organizavimas

Paslaugos aprašymas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjo 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 69-51.
Mugės, kaip savarankiški renginiai, Laisvės al., Vilniaus g., Rotušės a. gali būti organizuojami 2 kartus per metus - pavasarį ir rudenį, mugės organizatorių parenkant konkurso būdu. Konkursas organizuojamas  vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 1 d.  įsakymu Nr. A-1667  patvirtintu Pavasario ir rudens mugių organizatorių parinkimo tvarkos aprašu (žr. prieduose) .                                             
Detalesnę informaciją dėl mugių organizavimo Laisvės al., Vilniaus g., Rotušės a. suteiks Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Nomeda Prevelienė, tei.: (8 37) 42 40 73., el.paštas: nomeda.preveliene@kaunas.lt

Kitose miesto viešosiose vietose mugės gali būti organizuojamos vadovaujantis Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos aprašu. Informaciją dėl renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose rasite čia.
Paslaugos kategorija Asmenų aptarnavimas viešojo administravimo institucijose
Atnaujinimo data 2016.10.20
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Leidimų organizuoti renginius Kauno viešosiose vietose išdavimas
Atsakingas dalinys KULTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nomeda Prevelienė
Paslaugos vykdytojas Nomeda Prevelienė