Susitarimų dėl žemės sklypų naudojimosi tvarkos nustatymo ir žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentų derinimas, kai tuose žemės sklypuose ar gretimuose žemės sklypuose yra Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys gyvenamosios paskirties pastatai, patalpos (butai) ir jų priklausiniai