Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėjo
2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 62-24

Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą), jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo laikotarpį), ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų ( BSI) dydžio išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai (toliau –išmoka) per mėnesį. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieni metai.
1 BSI – 38 Eur 4 BSI – 152 Eur
šmoka skiriama, jeigu nors vieno iš vaiko tėvų (įtėvių), globėjų ir vaiko duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą:
1) Lietuvos Respublikos piliečiams;
2) užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje.
Išmoka neskiriama, kai kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui už tą patį vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Gimus ar įvaikinus du ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.
Išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo savivaldybės administracijai dienos.
Dėl išmokos skyrimo asmenys gali kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, - pagal faktinę gyvenamąją vietą į Savivaldybės administracijos atitinkamoje seniūnijoje dirbančius Socialinės paramos skyriaus specialistus. Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotinį).
Paslaugos kategorija Seniūnijose teikiamos socialinės paslaugos
Gyvenimo atvejai Jūsų vaikas
Atnaujinimo data 2017.03.27
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Erika Kačiulienė
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
4. Mokymo įstaigos pažyma, kad asmuo mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, arba, baigus mokslus ar studijas, mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą. Šių dokumentų pateikti nereikia, jeigu duomenys apie mokymąsi yra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
5. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
6. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
7. Jei dėl išmokos kreipiasi asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas ir įgaliojimas;
8. Dokumentai, patvirtinantys rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą bei rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką, jei prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje;
9. Banko sąskaitos rekvizitai.

Išankstinė registracija galima internetu: adresu 
http://www.kaunas.lt/socialine-apsauga/parama/
 arba Seniūnijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.


Dėl išmokų skyrimo reikia kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūniją, į Socialinės paramos skyriaus specialistą.
Prašymų pateikimas interneto svetainėje:
https://www.spis.lt/
 
Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78.
Centro - Pareiškėjai priimami Žaliakalnio seniūnijoje (Partizanų g. 5, tel. 33 19 61).
Dainavos - V. Krėvės pr. 41, tel. 41 22 00.
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23.
Gričiupio - Chemijos g. 11, tel. 45 13 22.
Panemunės - Perlojos g. 74 40 89.
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45.
Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52.
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84.
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48.
Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.

Dokumentai priimami:
I - III: 8 - 12 val., 13 - 17 val.
IV  8 - 12 val.
V: 8 - 12 val., 13 - 15.45 val.
Pastaba: prieššventinėmis dienomis dirbama valandą trumpiau.


Papildoma informacija teikiama nemokama telefono linija 8-800 22112 ir telefonu 42 44 40.

Socialinės paramos skyrius
Nemuno g. 29, 44290 Kaunas
Socialinės paramos skyriaus interneto svetainė
http://www.kaunas.lt/soc-apsauga/.Įvertinkite paslaugos kokybę