Valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams skyrimas


P A T V I R T I N T A
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėjo
2017 m. kovo 16 d. įsakymu Nr.62-22

Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose ar tapusiems invalidais dėl šių sužalojimų, taip pat tapusiems invalidais dėl sveikatos pakenkimo tardymo ar kalinimo metu, išmokama vienkartinė pašalpa :
1. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, išmokama 1 622 eurų dydžio vienkartinė pašalpa.
2. Asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas, susijęs su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, išmokama vienkartinė pašalpa:
1) pripažintiems netekusiais 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 4 171 euras;
2) pripažintiems netekusiais 60–70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 3 337 eurai;
3) pripažintiems netekusiais 45–55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 2 503 eurai.
Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai laidojami valstybės lėšomis.
Paslaugos kategorija Socialinė parama
Atnaujinimo data 2017.05.30
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Aušra Kondrackienė
Kad gautų vienkartinę pašalpą, karys savanoris arba jo įgaliotas asmuo, arba globėjas, jeigu karys savanoris pripažintas neveiksniu šioje srityje (toliau – teisėtas atstovas), savivaldybės administracijai pateikia:
1. Prašymą mokėti vienkartinę pašalpą.
2. Kario savanorio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba Centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją.
4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduotą išvadą dėl sužalojimo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, arba šio dokumento kopiją,
5. Prašymo pateikimo dieną galiojantį invalidumo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, pažymėjimą ar darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba šio dokumento kopiją.
6. Jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia kario savanorio teisėtas atstovas, – dokumentą, patvirtinantį teisę atstovauti, arba šio dokumento kopiją, taip pat teisėto atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Dėl laidojimo pašalpos laidojantis asmuo kreipiasi į savivaldybės administraciją ir pateikia:
1. Prašymą dėl laidojimo pašalpos.
2. Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba Centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją.
4. Kario savanorio mirties faktą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją, jeigu duomenų apie kario savanorio mirtį nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
   
Kreiptis į Socialinės paramos skyrių Nemuno g. 29, 38 kabinetas (3a.),
telefonas pasiteirauti  8 37 20 97 42

Dokumentai priimami:
I, II, III, IV nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 17 val.,
V nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 15.45 val.