Darbo ir poilsio dienų nustatymas paslaugas teikiančiose įmonėse (-)

TVIRTINU
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja
Rasa Palevičienė
2016-05-20

Administracinės paslaugos kodas E4
Administracinės paslaugos versija 1

Klientų aptarnavimo skyrius nagrinėja įmonių ir organizacijų, kuriose bendrą poilsio dieną negalima nutraukti darbo dėl to, kad reikia aptarnauti gyventojus (miesto transportas, sveikatos priežiūros įstaigos, energijos tiekimo įmonės, teatrai, muziejai ir kt.), prašymus ir teikia pasiūlymus bei rengia Administracijos direktoriaus įsakymus dėl darbo ir poilsio dienų nustatymo.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 161 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendra poilsio diena yra sekmadienis, o esant penkių dienų darbo savaitei, šeštadienis ir sekmadienis, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4 dalyse bei kituose norminiuose teisės aktuose nustatytus atvejus.

Nustatant poilsio dienas vadovaujamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 161 straipsnio 5 dalies nuostata, kad abi poilsio dienos būtų suteikiamos iš eilės.
 

Atnaujinimo data 2017.08.29
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Halina Rukštelienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Įmonės ir organizacijos, kurios bendrą poilsio dieną negali nutraukti darbo, Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje 3 darbo vietoje pateikia prašymą, kuriame nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, adresas, kodas, telefonas, darbuotojai (ar jų grupė), kuriems norima nustatyti poilsio dienas, ir darbo dienos, kurias norima nustatyti poilsio dienomis.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pakanka informacijos ir dokumentų, kuriuos privalo pateikti įmonė

PASTABA. Atsisakius nustatyti darbo ir poilsio dienas, apie tai per 30 dienų nuo dokumentų gavimo dienos pranešama raštu, nurodant atsisakymo priežastis.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

Laisvės al. 94, Kaunas
3 darbo vieta
- Licencijos, prekybos leidimai
Vyr. specialistė
Olė Ivaškevičienė
tel. : (8 37)  42 49 61 
ole.ivaskeviciene@kaunas.lt

Dokumentai priimami:

Pirmadienį 8-17 val.
Antradienį 8-17 val.
Trečiadienį 8-17 val.
Ketvirtadienį 8-17 val.
Penktadienį 8-15.45 val.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Laisvės al. 94, Kaunas
110 kab.
Vyriausioji specialistė 
Halina Rukštelienė 
Tel. (8 37)  20 76 09, faksas (8 37)  42 56 76
halina.ruksteliene@kaunas.lt


Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos 1 lygis – informacinio pobūdžio viešoji paslauga (internete pateikiama informacija, o vartotojas turi galimybę ją gauti).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė
 
Administracinės paslaugos teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą
Aprašymas saugomas Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyryje

Įvertinkite paslaugos kokybę