Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas

TVIRTINU
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja
Rasa Palevičienė
2016-05-20

Administracinės paslaugos kodas E43
Administracinės paslaugos versija 1

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, turintis licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą.

Paslaugos kategorija Verslas – tabako licencijos
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Atnaujinimo data 2017.06.29
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Meilė Eugenija Žutautienė

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė), norintis, kad būtų panaikintas licencijos galiojimas, Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą. Įmonė privalo grąžinti licencijos originalą ją išdavusiai institucijai per 5 darbo dienas po  licencijos galiojimo panaikinimo.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pakanka informacijos ir dokumentų, kuriuos privalo pateikti įmonė.

Klientų aptarnavimo skyrius per 5 dienas panaikina licencijos galiojimą ir praneša įmonei apie licencijos galiojimo panaikinimą registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu paraiškoje ar pranešime nurodytas elektroninio pašto adresas.

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS ASMENŲ APTARNAVIMO POSKYRIS
Laisvės al. 94, Kaunas
3 darbo vieta - Licencijos, prekybos leidimai
vyriausioji specialistė
Olė Ivaškevičienė
tel. : (8 37)  42 49 61 
ole.ivaskeviciene@kaunas.lt

Dokumentai priimami:
Pirmadienį 8
-17 val.
Antradienį 8
-17 val.
Trečiadienį 8
-17 val.
Ketvirtadienį 8
-17 val.
Penktadienį 8
-15.45 val.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ POSKYRIS
Laisvės al. 94, Kaunas
141 kab.

vyriausioji specialistė
Meilė Žutautienė

tel. (8 37) 42 50 40, faksas (8 37)  42 56 76 
meile.zutautiene@kaunas.lt

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos 3 lygis – dvipusės sąveikos lygis (suteikiama galimybė interesantui jį identifikavus internete užpildyti prašymo formą ir ją išsiųsti viešojo administravimo subjektui, tačiau pati administracinė paslauga suteikiama neelektronine forma)
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė
 
Administracinės paslaugos teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą
Aprašymas saugomas Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyryje

Įvertinkite paslaugos kokybę

Šią paslaugą galite užsisakyti per E. valdžios portalą