Civilinės būklės akto įrašo nuorašo, išrašo, kopijos išdavimas (civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas)

Paslauga reglamentuojama Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.1R-334 patvirtintomis Civilinės metrikacijos taisyklėmis, su kuriomis galite susipažinti tinklalapyje www.seimas.lt paieškoje įvedę teisės akto numerį.

Civilinės metrikacijos skyrius asmens pageidavimu išduoda teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (toliau – išrašas).
Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.
Išrašai, išskyrus gimimo įrašą liudijantį išrašą ir mirties įrašą liudijantį išrašą, išduodami asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui.
Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą.
Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Civilinės metrikacijos skyrius išrašus išduoda remdamasis civilinės būklės aktų įrašų duomenimis, esančiais Gyventojų registre. Kai civilinės būklės aktų įrašų duomenų nėra Gyventojų registre, civilinės būklės aktų įrašus tikrina pagal pateiktame prašyme nurodytų metų civilinės būklės aktų registravimo bylas. 

Paslaugos kategorija Civilinės būklės aktai
Atnaujinimo data 2017.06.12
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Agnė Augonė
Paslaugos vykdytojas Vita Rimdeikienė
Reikia pateikti šiuos dokumentus:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- asmens prašymą;

- jei įrašo kopiją, nuorašą, išrašą turi gauti įgaliotas asmuo – įgaliojimą;
- jei įrašo kopiją, nuorašą, išrašą turi gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas – tai įrodančius dokumentus.


Civilinės metrikacijos skyrius
M. Daukšos g. 13
2 kabinetas
vyriausioji specialistė Vita Rimdeikienė
tel. (8 645) 16914
e-mail: vita.rimdeikiene@kaunas.lt;


Civilinės metrikacijos skyrius
M. Daušos g. 13
2 kabinetas
vyriausioji specialistė Sandra Vališkė
tel. (8 645) 16 914
e-mail: sandra.valiske@kaunas.lt;


Civilinės metrikacijos skyrius
Daukšos g. 13, Kaunas
6 kabinetas
vyriausioji specialistė
Dalia Leitienė
tel. (8 646) 49987
e-mail: dalia.leitiene@kaunas.lt


Darbo laikas:

I - IV - nuo 8.00 iki 17.00 val.
V - nuo 8.00 iki 15.45 val.


Pietų pertrauka kasdien nuo 12.00 iki 12.45 val.

Informuojame, kad paskutinį mėnesio ketvirtadienį nuo 12.45 iki 17 val. interesantai nepriimami (dokumentacijos tvarkymo darbai)

 

Įvertinkite paslaugos kokybę

Elektroniniu būdu šią paslaugą galite užsisakyti per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų m-jos
Gavėjo bankas AB DNB bankas
Sąskaitos numeris LT 24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52819
Paslaugos kaina Įmokos pavadinimas: už civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimą.

Įmokos suma- 2,9 euro (iki euro įvedimo - 10 litų).

JŪSŲ PATOGUMUI, Civilinės metrikacijos skyriuje valstybinę rinkliavą galite susimokėti banko kortelėmis arba grynaisiais pinigais Foxbox mokėjimo terminale (M.Daukšos g. 13). Jei valstybinę rinkliavą Jus esate apmokėję per Elektroninius valdžios vartus, paslaugos apmokėjimo kvito pateikti nereikia.


Kiti paslaugos apmokėjimo būdai:
• Internetu. SVARBU! Apmokėjus paslaugą internetu, Jūsų atliktas pavedimas elektroninėje sistemoje bus matomas po 3-5 dienų. Pavyzdžiui, apmokėjus paslaugą sausio 1 dieną, Civilinės metrikacijos skyriuje atlikta operacija bus matoma sausio 4-6 dieną.
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.
Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.


Apmokėkite paslaugas internetu