Teisės aktų ir kitų dokumentų, saugomų Dokumentų skyriuje, kopijų ir išrašų išdavimas

                                                                     TVIRTINU
                                                                     Kauno miesto savivaldybės administracijos
                                                                     Dokumentų skyriaus vedėja

                                                                     Jolanta Bičkauskienė
                                                                     2016-01-06   Nr. 25-4-5

Dokumentų skyrius, gavęs fizinio ar juridinio asmens prašymą, gali pateikti:
  • 2001–2012 m. įskaitytinai Savivaldybės teisės aktų (Tarybos, Valdybos sprendimų, mero potvarkių) ir 2001–2016 m. įskaitytinai Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais kopijas.
(2013–2016 m. Tarybos sprendimai ir mero potvarkiai saugomi Tarybos ir mero sekretoriate);

  • Savivaldybėje dirbusių darbuotojų darbo stažą ar kitus juridinius faktus įrodančių dokumentų kopijas (kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir darbo knygelės (socialinio draudimo pažymėjimo) kopiją, kreipiantis įgaliotam asmeniui – jo atstovavimą patvirtinančius dokumentus);

  • atsakyti, ar Kauno miesto savivaldybėje yra prašomi dokumentai bei pateikti jų kopijas, o jei ne, tai prašymą persiųsti pagal priklausomybę.
 
 
Paslaugos kategorija Asmenų aptarnavimas viešojo administravimo institucijose
Atnaujinimo data 2017.03.22
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys DOKUMENTŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Bičkauskienė
Paslaugos vykdytojas Marija Knoknerienė
Galite užpildyti elektroninę prašymo formą.

Galite pildyti formą skirtą parsisiuntimui ir pildymui kompiuteriu ir atsispausdinus pristatyti nurodytu adresu.

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS ASMENŲ APTARNAVIMO POSKYRIS
Laisvės al. 94, Kaunas
6 darbo vieta
Vyr. specialistė
Liuda Kažukauskienė
liuda.kazukauskiene@kaunas.lt
tel. : 8 (37) 20 72 94


Šią paslaugą galite užsisakyti per „Elektroniniai valdžios vartai“ portalą:

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43662/13228


Įvertinkite paslaugos kokybę