Vardo ir pavardės pakeitimas

Paslauga reglamentuojama Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.1R-333 patvirtintomis Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklėmis, su kuriomis galite susipažinti tinklalapyje www.seimas.lt paieškoje įvedę teisės akto numerį.
Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai (toliau – pareiškėjas). Šiuos asmens duomenis keisti leidžiama 16 metų sulaukusiam pareiškėjui.
Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, jo vardu prašymą ir kitus šiose taisyklėse nurodytus dokumentus dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo Civilinės metrikacijos skyriui pateikia jo atstovas pagal įstatymą.
Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kurį keičiamas turimas vardas ir (ar) pavardė, turi atitikti pareiškėjo lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams.
Vardo pakeitimu laikomas vieno vardo pakeitimas į kitą vieną vardą, vieno vardo pakeitimas į du vardus arba atvirkščiai, taip pat dviejų vardų pakeitimas į kitus du vardus ar dviejų turimų vardų eiliškumo pakeitimas.
Asmuo savo turimą vienanarę arba dvinarę pavardę gali keisti į kitą vienanarę arba dvinarę pavardę.
Vardo ir (ar) pavardės pakeitimas registruojamas sudarant asmens paskutinio civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.
Paslaugos kategorija Civilinės būklės aktai
Atnaujinimo data 2017.06.12
Paslaugos suteikimo trukmė 45 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Agnė Augonė
Paslaugos vykdytojas Gediminas Lukoševičius

Keičiant vardą ir (ar) pavardę turi būti pateikiami dokumentai:
- nustatytos formos prašymas pakeisti vardą ir (ar) pavardę 2 priedas, kai keičiamas 16 metų sulaukusių asmenų vardas ir (ar) pavardė, arba 1 priedas, kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė);
Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, per atstovą arba per LR diplomatinę ar konsulinę įstaigą. Jeigu prašymas paduodamas per atstovą turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas. Pateikiant prašymą per konsulinę įstaigą, prašymą pasirašiusio asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas konsulinės įstaigos pareigūno parašu ir antspaudu.


- Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba Lietuvos Respublikos pasas, arba asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti – galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento (toliau – asmens tapatybės dokumentas). Prieglobsčio prašytojo asmens tapatybei patvirtinti gali būti pateikiamas ir užsieniečio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento.
Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;
- dokumentai, pagrindžiantys asmens prašymą keisti vardą, pavardę.
- civilinės būklės aktų įrašų, kuriuoe gavus leidimą, būtų keičiamas vardas, pavardė,  įregistravimo liudijimų originalai.
Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), leigu LR tarptautinės sutartys ir ES teisės aktai nenustato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą.
Jeigu pateikiamos LR ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, jos atitinkamai turi būti patvirtintos notaro arba konsulinės įstaigos pareigūno parašu ir antspaudu.


Civilinės metrikacijos skyrius
M. Daukšos g. 13, 1 kab.
vyriausiasis specialistas
Gediminas Lukoševičius
tel.: (8 612) 90589
e-mail.: gediminas.lukosevicius@kaunas.lt

M. Daukšos g. 13, 1 kab.
vyresnioji specialistė
Jolanta Kondrotienė
tel.: (8 612) 90589
e-mail.: jolanta.kondrotiene@kaunas.lt

Interesantų priėmimo laikas:

I- IV - nuo 8.00 iki 17.00 val.
V - nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka kasdien nuo 12.00 iki 12.45 val.


Įvertinkite paslaugos kokybę

Elektroniniu būdu šią paslaugą galite užsisakyti per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS

Gavėjas Kauno apskrities VMI
Gavėjo bankas AB DNB bankas
Sąskaitos numeris LT 24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52819
Paslaugos kaina Teisingumo ministerijai leidus pakeisti vardą, pavardę ar tautybę - pilietis turi susimokėti:

12 eurų (iki euro įvedimo paslaugos kaina - 42 litai), už vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą.

Mokesčio pavadinimas:
už vardo (arba pavardės, arba tautybės) pakeitimą;

JŪSŲ PATOGUMUI! Civilinės metrikacijos skyriuje valstybinę rinkliavą galite susimokėti banko kortelėmis arba grynaisiais pinigais Foxbox mokėjimo terminale (M.Daukšos g. 13). Jei valstybinę rinkliavą Jus esate apmokėję per Elektroninius valdžios vartus, paslaugos apmokėjimo kvito pateikti nereikia.
Kiti paslaugos apmokėjimo būdai:
• Internetu. SVARBU! Apmokėjus paslaugą internetu, Jūsų atliktas pavedimas elektroninėje sistemoje bus matomas po 3-5 dienų. Pavyzdžiui, apmokėjus paslaugą sausio 1 dieną, Civilinės metrikacijos skyriuje atlikta operacija bus matoma sausio 4-6 dieną.
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.
Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.
Apmokėkite paslaugas internetu