Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

PATVIRTINTA
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Ana Sudžiuvienė
2015-02-17 įsakymu  Nr.62-15
 

Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų (toliau - BSI) dydžio vienkartinė išmoka.
Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 11 BSI dydžio vienkartinė išmoka.
  • 1 BSI – 38 Eur, 11 BSI – 418 Eur
Vienkartinė išmoka vaikui skiriama, jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) ir vaiko duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą:
1) Lietuvos Respublikos piliečiams;
2) užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
7) Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ir kurie ne mažiau kaip 3 mėnesius gyvena Lietuvos Respublikoje. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams darbuotojams (taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims) ir jų šeimos nariams reikalavimas ne mažiau kaip 3 mėnesius gyventi Lietuvos Respublikoje netaikomas. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariais laikomi sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginius palikuonis, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio, sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomi giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę liniją.
Išmoka mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų, įtėvių ar vaiko globėjui.
Vienkartinė išmoka vaikui taip pat skiriama, kai vaikas gimė gyvas, tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių ir jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje.
Išmoka gimusiam vaikui neskiriama, jei vaikas gimė negyvas, arba kreipimosi metu yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.
Išmoka įvaikintam vaikui neskiriama sutuoktinio (sugyventinio) vaikui, kurį įvaikino kitas sutuoktinis.
Vienkartinė išmoka gimusiam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjui ji mokama, jeigu jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo vaiko globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki vaikui sukaks pusantrų metų, ir jeigu ši išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.
Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui galima kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, - pagal faktinę gyvenamąją vietą į Savivaldybės administracijos atitinkamoje seniūnijoje dirbančius Socialinės paramos skyriaus specialistus. Dėl vienkartinės išmokos įvaikintam vaikui galima kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 20 kab.).
Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu (www.spis.lt) arba per atstovą (įgaliotinį).
Paslaugos kategorija Seniūnijose teikiamos socialinės paslaugos
Gyvenimo atvejai Jūsų vaikas
Atnaujinimo data 2017.03.31
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas
Išmokos vaikui skyrimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Erika Kačiulienė

Dėl vienkartinės išmokos vaikui gali kreiptis vienas iš vaiką auginančių tėvų (įtėvių), vaiko globėjas (rūpintojas).

Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas ir  įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Dokumentai, patvirtinantys rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą bei rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką, jei prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje;
5. Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jei duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
6. Teismo sprendimas įvaikinti;
7. Banko sąskaitos rekvizitai.


Kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūniją, į Socialinės paramos skyriaus darbuotoją.
Prašymus galima pateikti interneto svetainėje
www.spis.lt

Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78;
Centro - Šv. Gertrūdos g. 7, tel. 22 53 70;
Dainavos - V. Krėvės pr. 41, tel. 41 22 00;
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23;
Gričiupio - Chemijos g. 11, tel. 45 13 22;
Panemunės - Perlojos g. 74 40 89;
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45;
Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52;
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84;
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48;
Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.

Piliečiai priimami:
I - III: 8 - 12 val., 13 - 17 val.
IV: 8-12 val.
V: 8 - 12 val., 13 - 15.45 val.
Pastaba. Prieššventinėmis dienomis dirbama valandą trumpiau.


Įvertinkite paslaugos kokybę