Leidimų organizuoti susirinkimus Kauno viešosiose vietose išdavimas

                                                                        TVIRTINU
                                                                        Kauno miesto savivaldybės
                                                                        administracijos direktorius

                                                                        Gintaras Petrauskas


Prašymas leidimui organizuoti įvairius susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus gauti pateikiamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo susirinkimo vedimo pradžios. Išnagrinėjus prašymą ir priėmus teigiamą sprendimą, asmeniui išduodamas pažymėjimas dėl suderintos susirinkimo vietos, laiko ir formos.


 

Paslaugos kategorija Asmenų aptarnavimas viešojo administravimo institucijose
Gyvenimo atvejai Organizuojate renginį
Atnaujinimo data 2017.08.22
Paslaugos suteikimo trukmė 3 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys DOKUMENTŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Gintaras Petrauskas
Paslaugos vykdytojas Romaldas Rabačius

Prašymai  gali būti siunčiami paštu, pateikiami tiesiogiai ar naudojantis elektronine paslaugų sistema (paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).

Prašymus priima ir registruoja Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio vyr. specialistė Liuda Kažukauskienė
(liuda.kazukauskiene@kaunas.lt, tel. 8 (37) 20 72 94)
6-ojoje darbo vietoje, Laisvės al. 94,
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-17 val.,
penktadieniais 8-15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.
Ketvirtadieniais pasibaigus darbo laikui nuo 17 iki 19 val. prašymus  galima pateikti Asmenų aptarnavimo skyriaus Leidimų ir informacijos poskyryje, Laisvės al. 96.
Tikslesnę informaciją teikia Dokumentų  skyriaus vyr. specialistė Inga Mikutytė (inga.mikutyte@kaunas.lt, tel.8 (37) 42 47 88).

Įvertinkite paslaugos kokybę

 
 

Reglamentuojantys teisės aktai 1. LR susirnkimų įstatymas
Prašymo forma Prašymas
Priedų sąrašas 1. Paslaugos schema