Pažymų, patvirtinančių šeimos sudėtį ir pažymų, nustatytų Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme, išdavimas

                                                                                   TVIRTINU:
                                                                                   Petrašiūnų seniūnas
                                                                                   Algimantas Vilkevičius
                                                                                   Seniūnų 2016-02-18 sueigos
                                                                                   protokolas  Nr. V-15-12
 

Pažymų, patvirtinančių šeimos sudėtį ir pažymų, nustatytų Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme, išdavimas.
Paslaugos kategorija Seniūnijų paslaugos
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos deklaravimas
Atnaujinimo data 2016.03.10
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Savivaldybės administracija
Aleksoto seniūnija Paslaugos vadovas: Liukrecija Navickienė
Paslaugos vykdytojas: Raminta Mačianskienė
Centro seniūnija Paslaugos vadovas: Marius Švaikauskas
Paslaugos vykdytojas: Violeta Baltutienė
Dainavos seniūnija Paslaugos vadovas: Irma Vasiliauskienė
Paslaugos vykdytojas: Gražina Tamulytė
Eigulių seniūnija Paslaugos vadovas: Ovidijus Adomaitis
Paslaugos vykdytojas: Renata Tarantovienė
Gričiupio seniūnija Paslaugos vadovas: Jolanta Žakevičienė
Paslaugos vykdytojas: Daiva Girdauskienė
Panemunės seniūnija Paslaugos vadovas: Rasina Žolynienė
Paslaugos vykdytojas: Linutė Ščepinienė
Petrašiūnų seniūnija Paslaugos vadovas: Algimantas Vilkevičius
Paslaugos vykdytojas: Vytautas Bakša
Šančių seniūnija Paslaugos vadovas: Ričardas Rusteika
Paslaugos vykdytojas: Mindaugas Sudžius
Šilainių seniūnija Paslaugos vadovas: Gintautas Sinkevičius
Paslaugos vykdytojas: Ilona Damušienė
Vilijampolės seniūnija Paslaugos vadovas: Algimantas Mickevičius
Paslaugos vykdytojas: Milda Gudavičienė
Žaliakalnio seniūnija Paslaugos vadovas: Bronius Girdauskas
Paslaugos vykdytojas: Giedrė Brunienė
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį ir pažymos, nustatytos Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme, išduodamos asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, kuriai priskirtoje teritorijoje asmuo yra deklaravęs gyvenamąją  vietą. Pažymą apie nepilnamečio deklaruotą gyvenamąją vietą seniūnija išduoda jo tėvų, įtėvių, globėjo, rūpintojo ar kito teisėto atstovo prašymu. Nepilnamečiui, įgijusiam visišką civilinį veiksnumą, pažymos išduodamos jam atvykus į seniūniją, kuriai priskirtoje teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą.
Gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) prašymu seniūnija išduoda pažymą, apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, pateikus gyvenamosios patalpos nuosavybę įrodančius dokumentus.
Asmens, įtraukto į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą, prašymu seniūnija išduoda pažymą, patvirtinančią, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Pažymą apie mirusio asmens paskutinę gyvenamąją vietą išduoda seniūnija, kuriai priskirtoje teritorijoje mirusysis gyveno, mirusio asmens šeimos nario ar kito asmens, turinčio įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytą teisę, prašymu pateikusiam mirties liudijimą ar mirties akto įrašo išrašą per tris mėnesius nuo mirties datos. Pasibaigus nurodytam terminui, tokias pažymas galima užsakyti VĮ "Registrų centras".

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
2. Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantį dokumentą, savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar kitas asmuo, kuris pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo juo rūpintis ar jam atstovauti.
3. Nustatytos formos prašymas išduoti pažymą (pildomas seniūnijoje).
Seniūnija gali tikrinti pateiktų duomenų teisingumą ir turi teisę pareikalauti, kad asmuo pateiktų duomenis patvirtinančius ar paneigiančius dokumentus.

Seniūnijų darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-12 val., 12.45 -17 val.,
Penktadieniais 8-12 val., 12.45-15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.
Aleksoto seniūnija    Veiverių g. 132,  tel. 29 70 84
Centro seniūnija     Šv. Gertrūdos g. 7, tel. 20 86 10
Dainavos seniūnija    V. Krėvės pr. 41A, tel. 71 93 80
Eigulių seniūnija    P. Plechavičiaus g. 9A, tel. 38 69 60
Gričiupio seniūnija    Chemijos g. 11, tel. 45 13 33,
Panemunės seniūnija    Perlojos g. 29, tel. 74 94 15
Petrašiūnų seniūnija    R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 68
Šančių seniūnija     A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 18 61
Šilainių seniūnija    Baltų pr. 53, tel. 24 02 32
Vilijampolės seniūnija   Lampėdžių g. 10, tel. 26 06 30
Žaliakalnio seniūnija    Partizanų g. 5, tel. 43 83 45

Įvertinkite paslaugos kokybę