Socialinės paramos mokiniams (mokinių nemokamas maitinimas) skyrimas

PATVIRTINTA
Socialinės paramos skyriaus vedėjo
2017-03-27  įsakymu  Nr. 62-34

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.
Ši socialinė parama neskiriama:
1) mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas;
2) mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka;
3) mokiniams, jei tėvai, globėjai (rūpintojai) yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.
Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio. *1,5 VRP – 153 Eur.
Kitais savivaldybės tarybos nustatytais atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar vaikus augina neįgalūs bendrai gyvenantys asmenys arba kai šeimoje auga vaikas su negalia ir kt.), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (204 Eur).
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, pareiškėjas prašymą-paraišką gali pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos.
Dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo asmenys gali kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, - pagal faktinę gyvenamąją vietą į Savivaldybės administracijos atitinkamoje seniūnijoje dirbančius Socialinės paramos skyriaus specialistus. Prašymas – paraiška gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per atstovą (įgaliotinį).
Paslaugos kategorija Seniūnijose teikiamos socialinės paslaugos
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Atnaujinimo data 2017.03.29
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Socialinės paramos mokiniams (parama mokinio reikmenims įsigyti) skyrimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Laura Pauparytė

 

Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas-paraiška skirti socialinę paramą mokiniams.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus tuos atvejus, kai dėl išmokos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu.  
3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantis dokumentas.*
4. Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (pažymos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu).
5. Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti.
6. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija.
7. Santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai.*
8. Kiti dokumentai, nustatyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje, išskyrus duomenis apie šeimos turimą turtą.
 PASTABA. Pateikiamos pažymos apie pajamas gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė parama mokiniams arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti socialinę paramą mokiniams.
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Dėl nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo:

- nuo spalio 6 d. iki birželio 30 d. kreiptis  į Socialinės paramos skyrių, Nemuno g. 29, 36 kab. (3a.) Tel. 20 97 42


- nuo liepos 1 d. iki spalio 5 d. kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūniją, į Socialinės paramos skyriaus specialistą.

Prašymus galima pateikti interneto svetainėje
www.spis.lt


Seniūnijų adresai:

Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78;
Centro - Šv. Gertrūdos g. 7, tel. 22 53 70;
Dainavos - V. Krėvės pr. 41 A, tel. 41 22 00;
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23;
Gričiupio - Chemijos g. 11, tel. 45 13 22;
Panemunės - Perlojos g. 74 40 89;
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45;
Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52;
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84;
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48;
Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.


Dokumentai priimami:
I - III : 8 - 12 val., 13 - 17 val.
V: 8 - 12 val., 13 - 15.45 val.

Informacija teikiama nemokama telefono linija 8-800-22112.
Įvertinkite paslaugos kokybę