Netekote artimo Nuoširdžiai užjaučiame Jus...
Laidojimo pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas

TVIRTINU
Vyriausioji specialistė atliekanti
Socialinės paramos skyriaus vedėjo funkcijas
Egidija Abeciūnienė
2012 06 11  Nr.62-4-14


Vienkartinė 8 BSI (Bazinės socialinės išmokos) dydžio (1040 Lt) pašalpa skiriama mirusįjį asmenį laidojančiam asmeniui.

Aprašymas interesantuiPašalpa skiriama mirusįjį asmenį laidojančiam asmeniui, kai miręs:

 • Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantis asmuo;
 • Lietuvos Respublikoje gyvenantis užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip ketinančiam dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
 • Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turintis pabėgėlio statusą;
 • asmuo, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas Paramos mirties atveju įstatymas.
 • Pašalpa taip pat skiriama, kai anksčiau minėtų asmenų vaikas gimsta negyvas. Šiuo atveju pašalpa išmokama vienam iš gimusio negyvo vaiko tėvų arba jį laidojančiam asmeniui.
Dokumentai, reikalingi pašalpai gauti:

     1. prašymas; 
     2. mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – gimimo įrašo nuorašas).
    
Laidojantis asmuo dėl pašalpos skyrimo turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos.

 • Pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis.

  Kreiptis į Socialinės paramos skyrių Nemuno g. 29, 31 kabinetas

  Dokumentai priimami:
  I, II, III, IV nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 iki 17 val.,
  V nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 iki 15.45 val.

  Telefonas pasiteirauti 8 (37) 42 52 83

  Įvertinkite paslaugos kokybę

Paslaugos kategorija Socialinė parama
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Netekote artimo
Atnaujinimo data 2014.03.20
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Zofija Petrauskaitė
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl paramos mirties atveju“ (Žin., 1993, Nr. 73-1371; 2007, Nr. 110-4490)
Priedų sąrašas 1. Laidojimo pašalpos skyrimo veiksmų sekos schema