Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimas

TVIRTINU
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Ana Sudžiuvienė
2015-02-17 įsakymu  Nr.62-15

Teisę gauti slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi:
1. Vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalimas.
2. Nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo, pripažinti tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai.
3. Netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo asmenys  (aukščiau nenurodyti).
4. Sukakę senatvės pensijos amžių asmenys.
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (įgaliotinį).
Sprendimas dėl slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais.

Paslaugos kategorija Socialinė parama
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Atnaujinimo data 2017.03.31
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Alma Bakšienė

SVARBU: Išmoka nemokama paguldytiems ar apgyvendintiems stacionariose slaugos arba socialinės globos ar auklėjimo įstaigose, kurios yra visiškai finansuojamos iš valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą.
2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
3. Pažymą,  išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikį.
4. Dokumentus apie globos ar rūpybos nustatymą; įgaliotas asmuo pateikia savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą.
5. Atsiskaitomosios sąskaitos banke rekvizitus (jeigu išmoką norima gauti per banką).

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių, Nemuno g. 29, 23 kab.
Socialinės paramos skyriaus nemokamas tel. 8 800 22112
Socialinės paramos skyriaus interneto svetainė

http://www.kaunas.lt/soc-apsauga/

Prašymų pateikimas interneto svetainėje:
https://www.spis.lt/

Dokumentų priėmimo laikas:
I - III: 8.00 val.  - 17.00 val. 
V: 8.00 val. - 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 val. - 12.45 val.

Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 valandą trumpiau.

Įvertinkite paslaugos kokybę