Specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų skyrimas

TVIRTINU
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Ana Sudžiuvienė
2015-02-17 įsakymu  Nr.62-15
 

Išmoka skiriama asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugo poreikis.
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (įgaliotinį).
Sprendimas dėl lengvojo automobilio įsigijimo  ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Paslaugos kategorija Socialinė parama
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Atnaujinimo data 2017.03.06
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Alma Bakšienė

Pateikiami dokumentai:

1. Prašymas.
2. Asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje). 
3. Neįgalaus vaiko (įvaikio) gimimo liudijimą;
4. NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį.
5. Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą.
6. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (F Nr. 083-1/a).
7. Vairuotojo pažymėjimą.
8. Dokumentus, patvirtinančius specialiojo lengvojo automobilio pirkimo išlaidas:
- sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą,
- pirkimo – pardavimo sutartį, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje,
- pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir jo vertimą į Lietuvių kalbą, jeigu automobilis perkamas užsienyje,
- pirkimo – pardavimo kvitą, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą,
- lizingo davėjo dokumentą (pažyma ar aktas).
9. Transporto priemonės registracijos liudijimą.
10. Nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą apie automobilio rinkos vertę (tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis).
11. Automobilio techninį pritaikymą atlikusios įmonės išduotą dokumentą.
12. Asmeninės sąskaitos banke rekvizitai (jeigu išmoką pageidaujama gauti per banką).

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių, Nemuno g. 29, 23 kab.
Socialinės paramos skyriaus nemokamas tel. 8 800 22112
Socialinės paramos skyriaus interneto svetainė
http://www.kaunas.lt/soc-apsauga/


Dokumentų priėmimo laikas:
I - III: 8.00 - 17.00 val. IV 8,00 - 12,00 val
V: 8.00 - 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.

Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 valanda trumpiau.

Įvertinkite paslaugos kokybę