Nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimų, statuso nustatymas

P A T V I R T I N T A
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėjo
2015 m. vasario 17d. įsakymu Nr. 62-15
(Socialinės paramos skyriaus vedėjo 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 62-4 redakcija)

      Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjais, nukentėjusiais nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pripažįstami asmenys, kurie:
1) žuvo dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (asmenų žuvimo faktą patvirtina Generalinės prokuratūros išduotos pažymos);
2) buvo sužaloti dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos ir turi Generalinės prokuratūros pažymas, patvirtinančias sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 m., faktą.
 Šiems asmenims pripažįstamas nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, teisinis statusas.
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariais, nukentėjusiais nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pripažįstami:
1) žuvusiųjų vaikai (įvaikiai);
2) žuvusiųjų našliai (našlės);
3) žuvusiųjų tėvai (įtėviai);
4) asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, sutuoktiniai;
5) asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai);
6) asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tėvai (įtėviai).  Šiems asmenims pripažįstamas nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinis statusas.
 
Paslaugos kategorija Socialinė parama
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Atnaujinimo data 2017.01.13
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Aušra Kondrackienė

Nepriklausomybės gynėjai ir nukentėję asmenys, pretenduojantys į atitinkamą teisinį statusą, savivaldybės institucijoms pagal deklaruotą ar nuolatinę gyvenamąją vietą turi pateikti:
5.1. prašymą pripažinti jam nepriklausomybės gynėjo ar nukentėjusio asmens atitinkamą teisinį statusą;
5.2. jeigu statusas pripažįstamas po mirties, – žuvimo faktą patvirtinančią Generalinės prokuratūros išduotą pažymą;
5.3. sužalotieji – sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą patvirtinančią Generalinės prokuratūros išduotą pažymą;
5.4. žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai – žuvimo faktą patvirtinančią Generalinės prokuratūros išduotą pažymą ir giminystės ryšį su žuvusiu nepriklausomybės gynėju įrodančius dokumentus;
5.5. nepriklausomybės gynėjų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimų nariai – nepriklausomybės gynėjo darbingumo lygio pažymą ir giminystės ryšį įrodančius dokumentus;
5.6. Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę (pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai);
5.7. leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (pateikia ne Lietuvos Respublikos piliečiai);
5.8. dvi nuotraukas (2x3 cm).
Vietoj dokumentų, nurodytų 5.2–5.7 punktuose, gali būti pateikti jų nuorašai. Nuorašai turi būti patvirtinti notaro ar kito notarinius veiksmus įgalioto atlikti asmens. Jeigu pateikiami dokumentų originalai, pateiktų dokumentų nuorašus patvirtina įgalioti savivaldybės administracijos tarnautojai ir originalus grąžina pareiškėjui. Giminystės ryšius įrodantys dokumentai (5.4 ir 5.5 punktai) pateikiami tik tuo atveju, jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.


Kreiptis į Socialinės paramos skyrių, Nemuno g. 29, 36 kab., tel. (8 37) 20 97 42
Socialinės paramos skyriaus nemokamas tel. 8 800 22112
Socialinės paramos skyriaus interneto svetainė
http://socialinis.kaunas.lt

Dokumentų priėmimo laikas:
I - IV: 8.00 - 17.00 val.
V: 8.00 - 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.

Įvertinkite paslaugos kokybę