Archyvo pažymų apie darbo pajamas ar darbo stažą išdavimas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų skyriaus Archyvų poskyris (toliau - Archyvas), įgyvendindamas valstybės deleguotą funkciją, priima saugoti Kauno miesto likviduotų įmonių dokumentus. Archyvas likviduotų įmonių perduotų dokumentų pagrindu valstybės institucijoms ir gyventojams išduoda archyvo pažymas, atitinkamas patvirtintas kopijas, sudaro sąlygas susipažinti su saugomais dokumentais bei teikia kitas pagal kompetenciją priskirtas paslaugas. 

PASTABA. Ne visos likviduotos organizacijos pasirūpino perduoti dokumentus į Kauno miesto savivaldybės administracijos Archyvų skyrių (ypač iki 1997 metų) ir apie visas likviduotas įmones Archyvas duomenų neturi.

Pažymas galite užsisakyti per elektroninius valdžios vartus  arba 

asmenys, pageidaujantys gauti pažymą apie darbo pajamas ir/ar stažą pateikia:
1. Prašymą;
2. Darbo knygelės įrašų kopiją (tik tie lapai, iš kurios darbovietės reikalinga pažyma ir pirmas lapas su asmens vardu, pavarde ir gimimo metais).

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 4 darbo vietoje
Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai  

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: 8 (37) 42 52 46,  42 42 03.

Atnaujinimo data 2019.05.08
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Archyvas
Paslaugos vadovas Jolanta Bičkauskienė
Paslaugos vykdytojas Esta Vaitiekūnienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !