Paraiškų apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas, tenkančias asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, priėmimas

Užsakyti paslaugą internetu

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas  teikia Paraišką kreditui, paimtam daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti (toliau – Paraiška).
Savivaldybės administracija, gavusi Paraišką bei reikiamus dokumentus, patikrina, ar paraiškoje nurodytas buto savininkas turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, ir apskaičiuotą apmokėti kredito ir palūkanų sumą perveda į paraiškoje nurodytą sąskaitą.
Paraiška ir susiję dokumentai savivaldybės administracijai teikiami asmeniškai arba paštu.
Bendrojo naudojimo objektų valdytojai paraiškas kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, gali pildyti ir spausdinti arba teikti pasirašius el. parašu  naudodamiesi e. paslauga bendrijoms „Renovacija“.
http://www.kaunas.lt/socialine-apsauga/parama/
Pateikiami dokumentai:
1. Paraiška.
2. Kredito gavėju esant buto savininkui, pateikiama kreditą suteikusios institucijos pateikta informacija apie kiekvienam paraiškoje nurodytam buto savininkui apskaičiuotą mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį.
Teikiant paraišką pirmą kartą, su paraiška savivaldybės administracijai pateikiamas:
1.Viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino valstybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią savivaldybės tarybos patvirtintą programą, arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo raštas, nurodantis, pagal kokią savivaldybės remiamą programą įgyvendintas ar įgyvendinamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
2. Kredito sutarties kopija.
3. Dokumentas patvirtinantis duomenis apie renovuojamo daugiabučio namo administratorių  (bendrijos pirmininką). 

PARAIŠKOS PRIIMAMOS :
nuo einamojo kalendorinio mėnesio 10 dienos iki 25 dienos. 

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00 - 12.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.

 Socialinės paramos skyriuje (Nemuno 29, 41 kab., tel. 42 52 02)

Atnaujinimo data 2019.05.03
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Audra Lapinskienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 10.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!