GYVŪNŲ LAIKYMO KAUNO MIESTE TAISYKLĖS

                                                                              

Informuojame, kad 2015 m. liepos 7 d. įsigaliojo Gyvūnų laikymo Kauno mieste taisyklės, patvirtintos  Kauno miesto savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. A-2094.  Šios taisyklės galioja Kauno mieste ir jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.
Šios taisyklės netaikomos pavojingiems gyvūnams, kurie turi būti laikomi ir auginami tik pagal taisykles, kurias nustato Vyriausybės įpareigotos institucijos, ir laboratoriniams gyvūnams, kurių veisimą, auginimą, laikymą ir naudojimą bandymams reguliuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintos taisyklės, o pavojingiems šunims taikomos tiek, kiek neprieštarauja Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašui
Gyvūnai augintiniai: katės, šunys, šeškai ir kiti gyvūnai augintiniai privalo būti registruojami ir ženklinami pagal gyvūnų registravimą ir ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gyvūnų augintinių registro valdytoja - Žemės ūkio ministerija, tvarkytojos - valstybės įmonė Žemės ūkio informavimo ir kaimo verslo centras ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Registro duomenų teikėjai - gyvūnų augintinių laikytojai ar savininkai, veterinarijos paslaugų teikėjai, asociacijų darbuotojai, kurių veikla susijusi su gyvūnų augintinių priežiūra, apskaita ir veisimu.
Atnaujinimo data 2018.11.08
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti pavojingus šunis ir jais prekiauti Kauno mieste išdavimas
Atsakingas dalinys APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Radeta Savickienė
Paslaugos vykdytojas Kristina Skėrienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 6 Vid.: 5.50

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!