Pageidaujamos lankyti Kauno miesto savivaldybės įsteigtos biudžetinės švietimo įstaigos pakeitimas

Prašymą dėl pageidaujamos lankyti įstaigos (-ų) pakeitimo gali pateikti vienas iš tėvų (globėjų). Prašyme nurodomas įstaigos (-ų) pavadinimas (-ai) iš kurios (ių) pageidaujama išsibraukti ir įstaigos (-ų) pavadinimas (-ai) į kurią (-ias) teikiamas naujas prašymas (-ai). Jeigu iš dviejų prieš tai pasirinktų įstaigų keičiama tik viena įstaiga, prieš tai pasirinktos įstaigos prašymo informacija išliks nepakitusi.
Atnaujinimo data 2019.05.13
Paslaugos suteikimo trukmė 3 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Pageidaujamos datos lankyti Kauno miesto savivaldybės įsteigtą biudžetinę švietimo įstaigą pakeitimas
Priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas
Atsakingas dalinys ŠVIETIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Virginijus Mažeika
Paslaugos vykdytojas Edita Mikelionienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 8.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!