Leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti pavojingus šunis ir jais prekiauti Kauno mieste išdavimas

Užsakyti paslaugą internetu

                                                                                                    

Leidimas įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti pavojingus šunis ir jais prekiauti (toliau – leidimas) – dokumentas, suteikiantis asmenims teisę įsigyti, laikyti, dresuoti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Kauno mieste.
Dresuoti pavojingus šunis gali tik asmenys, atitinkantys Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 18 straipsnio reikalavimus ir turintys gyvūnų laikytojus vienijančios asociacijos išduotą dresuotojo kvalifikacijos patvirtinimo dokumentą.
Leidimai išduodami juridiniams ir fiziniams (ne jaunesniems nei 18 metų) asmenims.
Leidimas išduodamas per penkias darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, pateikimo dienos.
Asmuo, norintis gauti leidimą įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti pavojingus šunis ir jais prekiauti Kauno mieste Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui pateikia šiuos dokumentus:
JuJuridinis asmuo:
1. Prašymą (pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens) ;
2. Juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopiją;
3. Juridinio asmens darbuotojo, kuris rūpinsis pavojingo šuns laikymu (toliau – juridinio asmens darbuotojas), asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
4. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pažymą, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo neteistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus ar teistumas yra išnykęs arba panaikintas;
5. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
6. Pavojingam šuniui išduotą Tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamą dokumentą, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė.
7.  Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema;
8. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns skiepijimą, o ketinant įvežti pavojingą šunį – tarptautinio paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą;
9. Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą, kad pavojingų šunų veisėjas yra įrašytas į valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą ir turi registravimo numerį, kai juridinis asmuo siekia gauti leidimą veisti pavojingus šunis.

Fizinis asmuo:
1. Fizinio asmens prašymą;
2. Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
3. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad fizinis asmuo ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
4.  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pažymą, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo neteistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus ar teistumas yra išnykęs arba panaikintas;
5. Pavojingam šuniui išduotą Tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamą dokumentą, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė.
6. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema;
7. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns skiepijimą, o ketinant įvežti pavojingą šunį – tarptautinio paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą;
8. Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą, kad pavojingų šunų veisėjas yra įrašytas į valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą ir turi registravimo numerį, kai juridinis asmuo siekia gauti leidimą veisti pavojingus šunis.
  Už  leidimui gauti pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako juos pateikęs asmuo.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Dėl leidimų ir smulkesnės informacijos kreipkitės į
Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrių
Vyriausioji specialistė
Kristina Skėrienė
Adresu: Laisvės al. 96
Telefonu: 42 27 22
El. paštu: kristina.skeriene@kaunas.ltŠią paslaugą galite užsisakyti per E. valdžios portalą
Atnaujinimo data 2018.10.03
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos GYVŪNŲ LAIKYMO KAUNO MIESTE TAISYKLĖS
Atsakingas dalinys APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Radeta Savickienė
Paslaugos vykdytojas Kristina Skėrienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 2 Vid.: 5.50

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!