Leidimų verstis mažmenine (didmenine) prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo panaikinimas

Užsakyti paslaugą internetu

Klientų aptarnavimo skyrius per 10 darbo dienų panaikina leidimų verstis prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimą.

Leidimai išduodami, keičiami (leidime įrašyti duomenys papildomi ir (ar) patikslinami), leidimų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas naudojantis valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama valstybės informacine sistema, skirta duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas (leidimus) tvarkyti vienoje vietoje. Duomenis apie leidimus galma rasti https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo, norintis, kad būtų panaikintas leidimo galiojimas, Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui pateikia:
1. Prašymą panaikinti leidimo galiojimą.
2. Leidimo ir jo priedų, kurių galiojimą prašoma panaikinti, originalus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pakanka informacijos ir dokumentų, kuriuos privalo pateikti asmuo.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3 darbo vietoje


Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 59 70.

 

Atnaujinimo data 2019.05.15
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Linas Masteikis

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !