Šilumos tiekimo licencijų išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas

Užsakyti paslaugą internetu

Asmuo, norintis gauti šilumos tiekimo licenciją, Kauno miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriui pateikia nustatytos formos prašymą.
Prie prašymo pridedama:
 1. asmens - įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. informacija apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;
 3. įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
 4. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;
 5. šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;
 6. juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);
 7. numatomos licencijuojamos veiklos teritorijos mastelinius planus ir (ar) kitus dokumentus, leidžiančius nustatyti šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas;
 8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijos, patvirtintos antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti, ir vadovo parašu.

  Paslaugos suteikimo trukmė - 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo.

  Prašymai priimami Interesantų priimamojo 1 darbo vietoje.
  Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

  Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37)  42 39 76
                                                                                                             
Atnaujinimo data 2017.09.14
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys ENERGETIKOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Raimondas Mačikėnas
Paslaugos vykdytojas Gediminas Lankevičius

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos
Gavėjo bankas Swedbank bankas
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 53019
Paslaugos kaina Valstybinė rinkliava:
Už šilumos tiekimo licencijos, šilumos tiekėjams, tiekiantiems iki 10 GWh šilumos:
išdavimą - 376 Eur
pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą - 20 Eur
Apmokėkite paslaugas internetu