Leidimų organizuoti renginius Kauno viešosiose vietose išdavimas

Paslauga apima leidimų organizuoti renginį (šventę (dainų, sporto ir kt.), koncertą, sporto varžybas, mugę, festivalį, cirko ir teatro vaidinimus, reklamos akciją, filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmavimą, masinę fotosesiją, kilnojamą atrakcionų parką, teatralizuotas eitynes, menines akcijas, instaliacijas, atmintinos dienos minėjimą ir kitus viešus organizuotus žmonių susibūrimus, kurių forma nepriskiriama susirinkimui) Kauno miesto viešoje vietoje išdavimą.

1. Organizuojant renginius Kauno viešosiose vietose, vadovaujamasi Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-57. Aprašas netaikomas susirinkimams, organizuojamiems  LR susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka, ir ne komerciniam naudojimui skirtam filmavimui, kai nenaudojami įrenginiai, trukdantys pėsčiųjų ar transporto priemonių eismui.


2. Norint organizuoti renginį Kauno viešoje vietoje, reikia raštu ar elektroninėmis priemonėmis pateikti   nustatytos formos prašymą  ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki renginio pradžios. Prašymus nagrinėja Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose komisija. Prašymus, teikiamus raštu, galima pristatyti į Kultūros skyrių (Laisvės al. 96,  kab. Nr. 504) arba įdėti į Kultūros skyriaus korespondencijos dėžutę Nr. 122 (Laisvės al. 96,  I a.).

3. Jei organizuojate nekomercinį renginį, kuriame bus ne daugiau nei 10 dalyvių, trukmė - iki 0,5 val., nebus statomi, naudojami jokie įrenginiai, nebus trikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ir darbas, galite pateikti raštu arba elektroninėmis priemonėmis nustatytos formos pranešimą ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios.

4. Prašymas ar pranešimas  turi būti suderintas su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdyba (Chemijos g. 4b, tel.  8-37 30 31 80).

5. Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 40 58, 8 687 77538.
 
6. Jei organizuojamas komercinis renginys, bus taikomas vietinės rinkliavos mokestis. Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 56 57.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Interesantų aptarnavimo poskyryje. Už mokėjimo operacijos atlikimą asmuo moka banko nustatytus įkainius. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

Gavėjas: Kauno miesto savivaldybės administracija
Gavėjo bankas: AB DNB bankas
Sąskaita: LT14 4010 0510 0360 4664
Mokesčio pavadinimas: Vietinė rinkliava už komercinius renginius
Įmokos kodas: 536

7. Norint renginio metu prekiauti (teikti paslaugas)i, reikia turėti leidimą ar licenciją, išduotą Klientų aptarnavimo skyriaus  (detalesnę informaciją rasite  čia).
7.1.Dėl detalesnės informacijos, kai norima prekiauti maisto produktais, vaisiais, ledais,  suvenyrais, gėlėmis, žaislais kreiptis  telefonu  (8 37) 42 56 57;
7.2.Dėl detalesnės informacijos, kai norima prekiauti alkoholiniais gėrimais,  kreiptis telefonu  (8 37) 42 59 70.    


8. Norint renginio metu mechaninėmis transporto priemonėmis įvažiuoti į Valstybės saugomas teritorijas (Vienybės a., Nepriklausomybės a., Vilniaus g., S. Daukanto g., Laisvės al.), reikia  gauti leidimą. Leidimus išduoda BĮ „Parkavimas Kaune" (detalesnę informaciją  rasite  čia).

Atnaujinimo data 2019.04.12
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KULTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nomeda Prevelienė
Paslaugos vykdytojas Eglė Ravinskaitė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 4 Vid.: 7.75

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!