Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba suteikimas ir keitimas

Užsakyti paslaugą internetu

Norėdamas gauti šią administracinę paslaugą, pareiškėjas turi pateikti (pagal prašymo pobūdį):
 

 

1. Adreso objekto savininko(-ų) ar įgalioto asmens nustatytos formos prašymą;

2. Nekilnojamojo turto (žemės sklypo, pastato, korpuso, patalpos) registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją ir (ar) kitus nuosavybės teisę įrodančius dokumentus; 

3. Žemės sklypo plano kopiją  (sklypo centro koordinatės);;

4.  Patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo įsakymo ir  brėžinio kopiją;

5. Kadastro duomenų bylą (originalas, kopija arba skaitmeninė laikmena);

6. Pažymą apie naujai suformuotų kadastro objektų naudojimą pagal paskirtį;

7. Statybą leidžiantį dokumentą.

Dokumentai priimami Interesantų priimamojo 9 darbo vietoje. 

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai 


Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu: (8 37) 42 24 38.
Atnaujinimo data 2019.04.11
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Lina Urbonienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 8 Vid.: 7.63

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!