Prašymų pripažinti nukentėjusio asmens teisinį statusą priėmimas ir pažymėjimų išdavimas

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 m. okupacijų, teisinio statuso pažymėjimų išdavimą bei apskaitą vykdo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. LGGRT centro generalinio direktoriaus įsakymu pripažįstamas atitinkamas teisinis statusas ir išduodamas pažymėjimas šiems asmenims:

- politiniams kaliniams ir jiems prilygintiems asmenims;
- tremtiniams ir jiems prilygintiems asmenims;
- perkeltiesiems asmenims;
- kitiems represuotiesiems asmenims;  - buvusiems beglobiais vaikams;  - kitiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims.

Asmuo turi pateikti:
- prašymą pripažinti jam nukentėjusio nuo 1939-1990 metų okupacijų asmens teisinį statusą;
- LR piliečio paso lapo, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopiją;
- užpildytą asmens anketą;
- gimimo liudijimo kopiją;
- santuokos liudijimo kopiją (moterims);
- kitus dokumentus, kurių pagrindu gali būti pripažintas asmens, nukentėjusio nuo 1939-1990 m. okupacijų, teisinis statusas (reabilitacijos pažyma iš Aukščiausiojo Teismo arba Generalinės prokuratūros, archyvinės pažymos iš Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos centrinio archyvo, Vidaus reikalų ministerijos, gydytojų komisijos išvada dėl suluošinimo tarnaujant okupacinėje kariuomenėje, karinio bilieto kopija, kiti nukentėjimo faktus patvirtinantieji dokumentai);
- darbo knygelės visų puslapių su įrašais kopijas;
- 2 fotonuotraukas (3,5 x 4,5 cm).
 
Praradus nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimą per 30 dienų reikia informuoti LGGRT centrą ir paskelbti apie tai viename iš šalies dienraščių. Norėdamas gauti naują pažymėjimą vietoj prarastojo asmuo turi pateikti:
- prašymą išduoti naują pažymėjimą;
- 2 kartus atspausdintus skelbimus šalies dienraščiuose (pateikiamas visas dienraščio puslapis) ir mokėjimo redakcijai kvitus; jei pažymėjimas buvo pavogtas  - policijos išduotą pažymą ir dienraščio su atspausdintu skelbimu puslapį su mokėjimo redakcijai kvitu;
- asmens tapatybės dokumento lapo su nuotrauka ir asmens kodu kopiją;
- darbo knygelės visų puslapių su įrašais kopijas, jei prarastasis pažymėjimas buvo išduotas anksčiau nei 2000 m.;
- 1 fotonuotrauką (3,5 x 4,5 cm).
 
Prašymas dėl nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo pateikiamas tiesiogiai atvykus į Kauno m. savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyrių. Prašymai priimami  ir atsakymai išduodami  5-ojoje darbo vietoje. Apie parengtus pažymėjimus pareiškėjai yra informuojami telefonu. Pažymėjimai išduodami pateikus asmens tapatybės dokumentą.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Tikslesnės informacijios teiraukitės tel. 20 72 61.
 

Atnaujinimo data 2017.09.21
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Daiva Kišonienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 10.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!