Specialiųjų poreikių lygio nustatymas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims ir neįgaliojo pažymėjimo išdavimas

Užsakyti paslaugą internetu

Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje nustatomas specialiųjų poreikių lygis senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, keičiami ir išduodami neįgaliojo pažymėjimai.
Senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims nustatomas specialiųjų poreikių lygis, atsižvelgiant į jiems nustatytus specialiuosius poreikius. Senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims specialiųjų poreikių lygį savivaldybėje nustato komisija. Specialiųjų poreikių lygis yra nustatomas vertinant reikalingų specialiosios pagalbos priemonių apimtį. Specialieji poreikiai nustatomi atsižvelgiant į pagrindines neįgaliųjų veiklos sritis: buitį ir asmeninį gyvenimą, ugdymąsi, darbinę veiklą ir visuomeninį gyvenimą.
Komisijos sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ar nenustatymo turi būti priimtas per 20 darbo dienų nuo asmens prašymo pateikimo dienos.
Specialiųjų pagalbos priemonių apimtis nevertinama (Komisijai svarstyti neteikiami) šiais atvejais:
- kai senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
- kai asmuo pateikia asmens sveikatos įstaigos jį gydančio gydytojo pažymą (Formą Nr. 027/a), kad jam gydyti nuolat reikalinga dializė;
- kai asmeniui buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus. Asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis (išskyrus specialiuosius poreikius), nustatomas neterminuotas specialiųjų poreikių lygis remiantis jo pateikta darbingumo lygio pažyma ar pateiktu neįgaliojo pažymėjimu:
- esant 0–25 proc. darbingumo lygiui, nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;
- esant 30–55 proc. darbingumo lygiui, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
Dėl tokių asmenų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gyvenamosios vietos Savivaldybėje gavimo dienos turi būti priimtas sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, išduota (išsiunčiama) pažyma ir neįgaliojo pažymėjimas.

DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO IR NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO  ASMUO TURI PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:
1. Nustatytos formos prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
3. Vieną nuotrauką (3 x 4).

ASMENYS, SUKAKĘ SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ, NORINTYS INVALIDUMO GRUPĘ PRILYGINTI SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIUI (LR ministro įsakymas 2005 m. gruodžio mėn. 22 d. Nr. A1-333), (turimi invalido pažymėjimai galioja iki 2007 m. birželio 30 d.) TURI PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:
 1. Nustatytos formos prašymą.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  3. Medicininės socialinės ekspertizės komisijos (MSEK) išduotą invalidumo pažymėjimą.
  4. Vieną nuotrauką (3 x 4).

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

ASMENIUI, KURIAM IKI SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS BUVO NUSTATYTAS DARBINGUMO LYGIS (LR ministro įsakymas 2007 m. lapkričio mėn. 16 d. Nr. A1-316) (IŠSKYRUS SPECIALIUOSIUS POREIKIUS) TURI PATEIKTI:
1. Nustatytos formos prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Darbingumo lygio pažymą arba neįgaliojo pažymėjimą.
4. Vieną nuotrauką (3 x 4).

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Dokumentai pateikiami Socialinės paramos skyriui (Nemuno g. 29, 23 kab., tel. 42 56 05).
 INTERESANTAI PRIIMAMI:
Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį                        -----------
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
Atnaujinimo data 2019.01.02
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Zita Čekavičienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 10.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!