Priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas

Sudarant priimamų vaikų sąrašus:
Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:
Pirmenybė teikiama šiems vaikams:
1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
2. rotuojamo (perkeliamo) kario vaikams, pasiūlytiems Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (karys rotuojamas (perkeliamas) iš kitos savivaldybės į Kauno miesto savivaldybę;
3. įvaikintiems arba globojamiems vaikams;
4. prieglobsčio prašytojų vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;
5. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
6. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
7. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
8. vaikams, iš Savivaldybės iniciatyva likviduotos švietimo įstaigos.

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, nurodytą 1, 2 ir 3 punktuose. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę 4-8 punktuose, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal 4-8 punktus, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 d.
 

Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 dienos. Jei bus laisvų vietų, šie sąrašai galės būti papildomi visus metus.

Internetinėje svetainėje http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/ galima rasti informaciją: informaciją tėvams, statistinę informaciją, informaciją apie įstaigas.

Prašymą galite užpildyti per elektroninius valdžios vartus arba pateikti Švietimo skyriuje, arba pačioje pageidaujamoje lankyti įstaigoje.
 

Atnaujinimo data 2019.05.17
Paslaugos suteikimo trukmė 3 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys ŠVIETIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Edita Mikelionienė
Paslaugos vykdytojas Virginijus Mažeika

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 46 Vid.: 4.04

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!