Socialinio būsto nuomos sutarčių sudarymas

Asmenys ir šeimos, turintys teisę  į socialinio būsto nuomą ir pageidaujantys sudaryti socialinio būsto nuomos sutartį turi pateikti:
1. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus, pildomą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
2. Pažymą iš seniūnijos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju - visų šeimos narių) ir šeimos sudėtį.
3. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą (per paskutinius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina (L. Sapiegos g. 5) (šeimos atveju - visų šeimos narių, įskaitant nepilnamečius vaikus).
4. Suaugusių šeimos narių pasus ar asmens tapatybės korteles.
5. Santuoką ar ištuoką liudijančius dokumentus.
6. Vaikų (iki 18 metų) gimimo liudijimus.

Dokumentai priimami
Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyryje
J. Gruodžio g. 9, Kaunas
102 kab. vyr. specialistė Simona Bijaminaitė, tel. (8 37) 20 78 70
103 kab. vyr. specialistės Aušra Narkuvienė, Živilė Šedvytienė, tel. (8 37) 20 38 61
105 kab. vyr. specialistės Romena Čepulienė, Vilija Saukaitienė, tel. (8 37) 20 70 35
106 kab. vyr. specialistė Jurgita Vasiliauskienė, tel. (8 37) 20 86 15
108 kab. vyr. specialistės Monika Stankutė, Audronė Gustienė, tel. (8 37) 42 52 09, 42 43 45
202 kab. vyr. specialistai Valdas Mingaila, Asta Teresė Kulikauskienė, Martynas Kapčius, tel. 20 47 59, 42 35 23.
priėmimo laikas:
pirmadieniais 10-12 val.,
trečiadieniais 13-15 val.
Atnaujinimo data 2018.01.16
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys NEKILNOJAMOJO TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Dovilė Valantiejienė
Paslaugos vykdytojas Audronė Gustienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 4 Vid.: 5.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!