Bendrabučio nuoma ir bendrabučio gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymas


Bendrabučio gyvenamoji patalpa nuomojama asmenims (šeimai), įrašytiems į Savivaldybėje sudarytą sąrašą asmenų (šeimų), turinčių teisę į bendrabučio gyvenamąsias patalpas (toliau – Sąrašas). Sąrašą savo įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius (ne rečiau kaip kartą metuose).

Bendrabučio gyvenamosios patalpos nuomojamos:
1. likusiems be tėvų globos asmenims (jų šeimoms), ne vyresniems kaip 35 metų. Našlaičiai ar be tėvų globos likę asmenys (esami Kauno miesto gyventojai) į Sąrašą įrašomi nuo 16 metų, tačiau Savivaldybės būstas jiems išnuomojamas nuo 18 metų;
2 jaunoms šeimoms. Šiuo atveju jauna šeima suprantama taip, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme;
3. šeimoms, auginančioms tris ar daugiau nepilnamečių vaikų (įvaikių);
4. neįgaliesiems ir jų šeimoms. Šiuo atveju neįgalusis suprantamas taip, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme;
5. iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims. Asmenys (esami Kauno miesto gyventojai), grįžę iš įkalinimo įstaigų, prašymą ir pažymėjimą apie paleidimą iš bausmės atlikimo vietos ir  dokumentus dėl bendrabučio gyvenamosios patalpos išnuomojimo turi pateikti per 6 mėn. nuo paleidimo iš bausmės atlikimo vietos.
Atnaujinimo data 2018.01.15
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys NEKILNOJAMOJO TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Audronė Gustienė
Paslaugos vykdytojas Audronė Gustienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 10.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!

 Asmenys (šeimos), pageidaujantys ir turintys teisę išsinuomoti bendrabučio gyvenamąsias patalpas, turi pateikti rašytinį prašymą atvykę į Skyrių. Kartu su prašymu pateikiami visi dokumentai, kuriais įrodoma teisė į bendrabučio gyvenamosios patalpos nuomą:
1. Pajamų ir turto deklaraciją (12 paskutinių mėnesių), pildomą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Europos pr. 105, telefonai pasiteiravimui: 46 67 75, 46 68 75).
 2.Šiais metais išduotą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijospagal gyvenamąją vietą (šeimos atveju - visų šeimos narių).
3. Pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį.
4. Pažyma apie asmens (šeimos) LR teritorijoje nuosavybės teise įregistruotą nekilnojamąjį turtą Valstybės įmonės Registrų centre (per 12 paskutinių mėnesių, L. Sapiegos g. 5) (šeimos atveju - visų šeimos narių).
5. Suaugusių šeimos narių pasus ir jų kopijas (puslapio su nuotrauka) ar asmens tapatybės kortelę ir jos kopiją.
6. Santuokos ar ištuokos liudijimą ir jo kopiją, arba sutuoktinio mirties liudijimą ir jo kopiją.
7. Vaikų (iki 18 metų) gimimo liudijimus ir jų kopijas.
8. Neįgalumo arba darbingumo lygio pažyma ir jos kopija (jeigu į sąrašą įrašomas neįgalumą turintis asmuo).
9. Našlaičio statusą patvirtinantys dokumentai (jeigu į sąrašą įrašomas našlaitis).
10. Pažyma iš mokymosi įstaigos (jeigu į sąrašą įrašomas našlaitis).
11. Pažyma iš vaikų globos namų (jeigu į sąrašą įrašomas našlaitis nuo 16 iki 18 metų).
12. Pažymėjimas apie paleidimą iš bausmės atlikimo vietos (jeigu į sąrašą įrašomi asmenys grįžę iš bausmės atlikimo vietos)
Dokumentai priimami: pirmadieniais 10-12 val., trečiadieniais 13-15 val. Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyris (J.Gruodžio g. 9, I a., 108 kab. tel. 42 52 09)