Bendrabučio gyvenamųjų patalpų nuoma


Bendrabučio gyvenamoji patalpa nuomojama asmenims (šeimai), įrašytiems į Savivaldybėje sudarytą sąrašą asmenų (šeimų), turinčių teisę į bendrabučio gyvenamąsias patalpas.

Bendrabučio gyvenamosios patalpos nuomojamos:
1. likusiems be tėvų globos asmenims (jų šeimoms), ne vyresniems kaip 35 metų. Našlaičiai ar be tėvų globos likę asmenys (esami Kauno miesto gyventojai) į Sąrašą įrašomi nuo 16 metų, tačiau Savivaldybės būstas jiems išnuomojamas nuo 18 metų;
2 jaunoms šeimoms. Šiuo atveju jauna šeima suprantama taip, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme;
3. šeimoms, auginančioms tris ar daugiau nepilnamečių vaikų (įvaikių);
4. neįgaliesiems ir jų šeimoms. Šiuo atveju neįgalusis suprantamas taip, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme;
5. iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims. Asmenys (esami Kauno miesto gyventojai), grįžę iš įkalinimo įstaigų, prašymą ir pažymėjimą apie paleidimą iš bausmės atlikimo vietos ir  dokumentus dėl bendrabučio gyvenamosios patalpos išnuomojimo turi pateikti per 6 mėn. nuo paleidimo iš bausmės atlikimo vietos;
6. asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus.
Atnaujinimo data 2018.11.22
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys NEKILNOJAMOJO TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Vaidas Ivanauskas
Paslaugos vykdytojas Simona Bijaminaitė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 10.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!

Asmenys ir šeimos, turintys teisę  bendrabučio gyvenamųjų patalpų nuomą ir pageidaujantys sudaryti ar pakeisti nuomos sutartį turi pateikti:
1. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus, pildomą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
2. Pažymą iš seniūnijos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju - visų šeimos narių) ir šeimos sudėtį.
3. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą (per paskutinius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina (šeimos atveju - visų šeimos narių, įskaitant nepilnamečius vaikus).
4. Suaugusių šeimos narių pasus ar asmens tapatybės korteles.
5. Santuoką ar ištuoką liudijančius dokumentus.
6. Vaikų (iki 18 metų) gimimo liudijimus.

Dokumentai priimami
Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyryje
J. Gruodžio g. 9, Kaunas
105 kab. vyr. specialistė Simona Bijaminaitė, tel. (8 37) 20 78 70
priėmimo laikas:
pirmadieniais 10-12 val.,
trečiadieniais 13-15 val.