Prašymų dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas priėmimas

Asmenys į valstybės tarnautojo pareigas priimami konkurso būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu.

Konkursas į valstybės tarnautojo pareigas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966.
 Kauno miesto savivaldybės administracija organizuoja konkursą į laisvas karjeros valstybės tarnautojo, įstaigos vadovo pareigas, paskelbus apie konkursą Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje ir papildomai apie konkursą skelbia savo įstaigos interneto tinklalapyje www.kaunas.lt/Administracija/Veikla/Darbo skelbimai (http://www.kaunas.lt/administracija/veikla/darbo-skelbimai).

 Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą https://www.testavimas.vtd.lt/portal/ privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Pretendentų dokumentai priimami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje ir konkursą organizuojančios įstaigos interneto tinklalapyje, per 5 darbo dienas informuojama apie atitiktį/neatitiktį, vėliau informuojama apie konkurso vietą ir laiką.

Atnaujinimo data 2018.11.07
Paslaugos suteikimo trukmė 14 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys PERSONALO VALDYMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Eglė Andriuškienė
Paslaugos vykdytojas Gintarė Jokubynaitė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 8 Vid.: 6.50

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!