Pritarimas lauko kavinių ir laikinų prekybos įrenginių supaprastintiems projektams (ar naudojimo laiko pratęsimas)

Statytojas, norintis gauti pritarimą laikino statinio projektui:

užpildo nustatytos formos prašymą ir statinio statybos supaprastintą projektą pateikia Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio 9-me langelyje. 

1. Aiškinamasis raštas (apytikslis statinio adresas (įrengimo vieta); naudojimo paskirtis; projektuojamą statinį apibūdinantys pagrindiniai rodikliai, naudojamos medžiagos);
2. 1:500 mastelio schema, parengta ant ne senesnio kaip 5 metų topografinio plano, arba Kauno miesto skaitmeninio žemėlapio ištraukos. Schemoje nurodomas statytojo vardas ir pavardė (juridinio asmens pavadinimas ir kodas), projektuojamas prekybos (paslaugų teikimo) objektas, jo eksplikacija ir matmenys (ilgis, plotis, aukštis), nurodomi atstumas iki gretimų suformuotų ir įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų, gretimų pastatų ir kitų statinių, įrenginių, medžių (jeigu statinį numatoma statyti teritorija patenka į Kultūros paveldo teritoriją - iš anksto suderinta su KPD prie Kultūros ministerijos Kauno skyriumi)*;
3. Prekybos (paslaugų teikimo) objekto vizualizacija ar nuotraukos;
4. Žemės sklypo (teritorijos) savininko ar valdytojo rašytinis sutikimas*;
5. Laikinojo prekybos įrenginio 1:500 mastelio schema ant Kauno miesto skaitmeninio žemėlapio ištraukos kopijos ar www.regia.lt žemėlapio ištraukos, joje nurodomos laikinųjų prekybos įrenginių išdėstymo vietos, matmenys (ilgis, plotis, aukštis), atstumas iki gretimų pastatų ir kitų statinių, įrenginių, medžių(jeigu numatomo laikino įrenginio pastatymo vieta patenka į Kultūros paveldo teritoriją - iš anksto suderinta su KPD prie Kultūros ministerijos Kauno skyriumi);
6. Papildomi dokumentai ir (ar) įgaliojimai.

* dokumentai reikalingi  tik lauko kavinės projekto derinimui


Norintiems prekiauti iš laikinų prekybos įrenginių, atsižvelgiant į prekybos vietų iš laikinų prekybos įrenginių išdėstymo schemas, paslaugą prašome užsisakyti 


  Leidimų (jų dublikatų) prekiauti (teikti paslaugas) nuo (iš) laikinųjų įrenginių išdavimas

 


Statinių projektai su sprendimu pritarti ar nepritarti  laikino statinio projektui išduodami Kauno miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje 9-me langelyje.
 Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai 

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu: (8 37) 42 43 92.

Atnaujinimo data 2019.04.11
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Lina Lapūnienė
Paslaugos vykdytojas Daiva Kalvaitytė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !