Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas

Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų ar statinių) naudojimą pagal paskirtį išdavimas 

  Pateikiami šie dokumentai, įsegti į segtuvą skaidriu viršumi:

1.Laisvos formos prašymas.
2. Kadastro objektų formavimo schema, parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka nustatytus reikalavimus (du egzemplioriai).

3.Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos pritarimas, jei turtiniai objektai formuojami kultūros paveldo statinyje;
4. Atsakingo už saugomų teritorijų naudojimą subjekto pritarimas raštu, jei turiniai vienetai formuojami saugomose teritorijose; 
5. Dokumentą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą (us) statinį (us) (butus, patalpas) ir teises į juos, kopijos (patvirtintos statytojo).     

 Pastaba. pateiktų dokumentų 1 egzempliorius lieka Kauno miesto savivaldybės administracijoje ir statytojui negrąžinami. 

Dokumentai priimami Interesantų priimamojo  8-oje darbo vietoje. 
Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
    
Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu: (8 37) 42 44 43.         
Atnaujinimo data 2018.11.27
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Lolita Rakevičienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 2 Vid.: 8.50

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!