Prašymų priimti į darbą pagal darbo sutartį priėmimas

 Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, į darbą Savivaldybės administracijoje priimami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka ir vadovaujantis Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus  2016-11-17 įsakymu Nr. A-3277.
Į Savivaldybės administracijoje naujai įsteigtas ar atsilaisvinusias pareigybes darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, priimami Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. 
 Kai Savivaldybės administracijos struktūriniame padalinyje atsiranda laisva darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė, padalinio vadovas per 5 darbo dienas pateikia Personalo valdymo skyriui to darbuotojo pareigybės aprašymą.
Personalo valdymo skyrius, išanalizavęs kiekybinę ir kokybinę struktūrinio padalinio sudėtį, sprendžia dėl darbuotojo poreikio laisvoms pareigoms eiti. Personalo valdymo skyrius sutikrina, ar pretendentas atitinka darbuotojo pareiginiuose nuostatuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus  ir pateikia to pretendento prašymą dėl priėmimo į darbą ir jo gyvenimo aprašymą Savivaldybės administracijos direktoriui susipažinti ir sprendimui priimti.
Atnaujinimo data 2018.10.31
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys PERSONALO VALDYMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Eglė Andriuškienė
Paslaugos vykdytojas Edita Štuikienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 9 Vid.: 7.22

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!