Kompensacijų skaičiavimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms

  Kompensacijos už būstą teikiamos:
 1. Žuvusiųjų nepriklausomybės gynėjų šeimoms (tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, - iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo, tačiau ne vyresniems negu 24 metų.
 2. Nepriklausomybės gynėjams, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;
 3. Nepriklausomybės gynėjams, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. invalidais) dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir jų šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmą kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, - iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo, tačiau ne vyresniems negu 24 metų).
Kompensuojama 50 procentų išlaidų už: būsto šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį,dujas, kietąjį ir skystąjį kurą, elektros energiją, laidinio telefono abonentinį mokestį, žemės, esančios po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtos kompensacijų už būstą gavėjams, mokestį, bendrojo naudojimo objektų naudojimo išlaikymą ir naudojimąsi jais, komunalinių atliekų išvežimą.
Pateikiami dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Prašymas.

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 36 kab., tel. 20 97 42).

DOKUMENTAI PRIIMAMI:
Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
Atnaujinimo data 2017.09.21
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Aušra Kondrackienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !