Dokumentų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrių darbuotojams pateikimas ir dalyvavimas tikrinant Archyvų skyriaus darbuotojų parengtas pažymas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos darbuotojai (toliau tekste VSDFV) esant neaiškumams  Dokumentų skyriaus Archyvų poskyrio (toliau - Archyvas) išduotose darbo užmokesčio ir/ar darbo stažo pažymose, gali atvykti į Archyvą susipažinti su pirminiais dokumentais, kurių pagrindu buvo parengtos pažymos. VSDFV darbuotojai, norėdami atvykti į Archyvą, pateikia pavedimą ar prašymą leisti susipažinti su archyvinio fondo dokumentais, kurį užregistruoja Klientų aptarnavimo skyriuje ir Archyvo vedėjas nukreipia vykdymui. VSDFV darbuotojas atvyksta į Archyvą susipažinti su prašomais dokumentais suderinęs atvykimo laiką  telefonu.  Archyvo darbuotojas pateikia VSDFV darbuotojui  prašomus dokumentus ir,  prireikus bei esant techninėms galimybėms, padaro prašomų dokumentų kopijas. VSDFV darbuotojas atlikęs patikrinimą pasirašo ant pavedimo ar prašymo nurodydamas tikrinimo trukmę, datą bei gautų dokumentų kopijų kiekį.

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 4 darbo vietoje
Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
 
Atnaujinimo data 2019.04.12
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Archyvas
Paslaugos vadovas Jolanta Bičkauskienė
Paslaugos vykdytojas Gineta Bartkuvienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 3 Vid.: 5.33

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!