Saugomų fondų bylų (dokumentų) pateikimas susipažinti ar perdavimas laikinai naudoti teisėsaugos institucijų pareigūnams

Teisėsaugos institucijoms pareikalavus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 97 straipsniu, archyvinio fondo dokumentai gali būti perduoti laikinai naudoti pasirašant Dokumentų laikino perdavimo naudotis aktą. Toks aktas nesudaromas, jei prokuratūra ar ikiteisminio tyrimo įstaiga dokumentus paima pagal kratos arba poėmio protokolą.
Prašymas pateikti dokumentus pateikiams raštu, kuris užregistruojamas Klientų aptarnavimo skyriuje ir Dokumentų skyriaus Archyvų poskyrio vedėjo nukreipiamas vykdytojui. Vykdytojas parengia Dokumentų laikino perdavimo naudotis aktą (2 egz.), nurodydamas dokumentų grąžinimo terminą, ir perduodamas dokumentus laikinai naudotis, pateikia pasirašyti gavėjui. Prireikus įstaigos ir gavėjo rašytiniu susitarimu dokumentų grąžinimo terminas gali būti pratęstas.

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 4 darbo vietoje
Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
 
Atnaujinimo data 2019.04.12
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Archyvas
Paslaugos vadovas Jolanta Bičkauskienė
Paslaugos vykdytojas Gineta Bartkuvienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !