Pagalbos pinigų skyrimas vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams), šeimynoms

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami:
1. vaiko globėjams (rūpintojams), šeimynai, budintiems globotojams, socialiniams globėjams (rūpintojams), budintiems globėjams, kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, o nuolatinė globa – teismo sprendimu (nutartimi) ir kurie yra įtraukti į Kauno Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitą;
2. vaiko globėjams (rūpintojams), kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta kitos savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu tos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, o nuolatinė globa – teismo sprendimu (nutartimi) ir kurių deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta yra Kauno mieste;
3. vaiko globėjams (rūpintojams), deklaravusiems gyvenamąją vietą Kauno mieste, kurių globojamiems vaikams globa (rūpyba) nustatyta užsienio valstybėje, kurių globos (rūpybos) vykdymą perėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija ir kurių globa (rūpyba) apskaityta Vaiko teisių apsaugos skyriuje.
Pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos. Kai laikinai ar nuolatinai globojamiems vaikams globa nustatyta iki Aprašo įsigaliojimo dienos, pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo Aprašo įsigaliojimo dienos (šis punktas netaikomas šeimynoms).
Sprendimas dėl pagalbos pinigų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

ASMUO PATEIKIA ŠIUOS DOKUMENTUS (atsižvelgiant į aplinkybes):
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Dokumentą, patvirtinantį laikinosios ar nuolatinės globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
4. Dokumentą dėl laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko neįgalumo lygio nustatymo (jei laikinai ar nuolatinai globojamam vaikui nustatytas neįgalumas).
Vaiko globėjui nereikia pateikti dokumento, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
5. Banko sąskaitos rekvizitus.

Dokumentus pateikti Socialinės paramos skyriui (Nemuno g. 29, kabinetas Nr. 20, tel. (8-37) 75 00 81).

INTERESANTAI PRIIMAMI:
Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį                              ------------
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
Atnaujinimo data 2018.06.08
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Globos (rūpybos) išmokos skyrimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Diana Patašienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !