Pagalbos pinigų skyrimas vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams)

Pagalbos pinigai mokami fiziniams asmenims - vaiko globėjams, budintiems ar socialiniams globėjams (rūpintojams) (toliau – vaiko globėjams), kurių globojamiems vaikams laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) nustatyta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar teismo sprendimu (nutartimi) Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu.
Pagalbos pinigų, mokamų vaiko globėjams dydis priklauso nuo laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko amžiaus ir neįgalumo lygio.  
Pagalbos pinigai vaiko globėjams skiriami globos laikotarpiu už kiekvieno vaiko laikiną ar nuolatinę globą, kai laikinai ar nuolatinai globojamam vaikui nėra nustatytas neįgalumo lygis arba nustatytas lengvas neįgalumo lygis:
- kai laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko amžius nuo gimimo iki 3 metų, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (toliau ­- BSI) (152 Eur ) išmoka per mėnesį;
- kai laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko amžius nuo 3 iki 10 metų, skiriama 3 BSI (114 Eur) dydžio išmoka per mėnesį;
- kai laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko amžius nuo 10 iki 18 metų, skiriama 4 BSI (152 Eur) dydžio išmoka per mėnesį.
Kai laikinai ar nuolatinai globojamam vaikui yra nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis, skiriama 4 BSI (152 Eur) dydžio išmoka per mėnesį, neatsižvelgiant į vaiko amžių.
Sprendimas dėl pagalbos pinigų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
Sprendimas dėl pagalbos pinigų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

ASMUO PATEIKIA ŠIUOS DOKUMENTUS (atsižvelgiant į aplinkybes):
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Dokumentą, patvirtinantį laikinosios ar nuolatinės globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
4. Dokumentą dėl laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko neįgalumo lygio nustatymo (jei laikinai ar nuolatinai globojamam vaikui nustatytas neįgalumas).
Vaiko globėjui nereikia pateikti dokumento, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
5. Banko sąskaitos rekvizitus.

Dokumentus pateikti Socialinės paramos skyriui (Nemuno g. 29, kabinetas Nr. 20, tel. (8-37) 75 00 81).

INTERESANTAI PRIIMAMI:
Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį                              ------------
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
Atnaujinimo data 2017.11.07
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Globos (rūpybos) išmokos skyrimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Diana Patašienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !