Saugomų Kultūros paveldo objektų ir objektų savivaldybės saugomose kultūros paveldo vietovėse, projektų derinimas

Statybos darbų projektų derinimo procedūros atliekamos naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“.
Kultūros paveldo skyrius tikrina projektus statinių, suprojektuotų Savivaldybės saugomo kultūros paveldo objekto ar objekto, kuriam pradėta skelbimo Savivaldybės saugomu objektu procedūra, teritorijoje, Savivaldybės saugomoje kultūros paveldo vietovėje ar vietovėje, kuriai pradėta skelbimo Savivaldybės saugoma vietove procedūra, ar šių vietovių apsaugos zonose.
Valdytojo pareiga išsaugoti nekilnojamąją kultūros vertybę. Valdytojas privalo savivaldybės paveldosaugos padaliniui pateikti saugomo objekto ar objekto, kuriam pradėta paskelbimo saugomu procedūra, tvarkybos projektus ir visus projektus, kurių įgyvendinimas paveiktų tokio objekto aplinką.
Detalesnė informacija teikiama: Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius, J. Gruodžio g. 9, Kaunas, el. p. kulturos.paveldo.skyrius@kaunas.lt . Tel.  8 (37) 42 27 43, (8 37) 42 42 05.
Atnaujinimo data 2018.11.15
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Saulius Rimas
Paslaugos vykdytojas Saulius Rimas

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 1.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!