Šalpos našlaičių pensijų skyrimas

Užsakyti paslaugą internetu

Šalpos našlaičių pensijos skiriamos mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikams:
1. nesukakusiems 18 metų;
2. sukakusiems 18 metų, besimokantiems nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių ar bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, tačiau ne vyresniems nei 24 metų;
3. sukakusiems 18 metų, pripažintiems neįgaliaisiais iki 18 metų sukakties, jeigu jie visą laiką nuo šios dienos yra nedarbingi ar iš dalies darbingi.
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per atstovą (įgaliotinį).
Sprendimas dėl šalpos našlaičių pensijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais.
Asmeniui reikia pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Dokumentą, patvirtinantį asmens, už kurį prašoma skirti šalpos našlaičių pensiją, mirties faktą.
4. Dokumentą, patvirtinantį tėvystės (motinystės) ryšį su mirusiuoju.
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą darbingumo lygio pažymą (iki 2005 m.  liepos 1 d. Valstybinės medicininės socialinės ekpertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą), jeigu mirusiojo našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip 18 metų, yra nedarbingas ar iš dalies darbingas (invalidas). ;
6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymą, kad nurodytos pensijos nėra paskirtos dėl to, kad asmuo neturi teisės jų gauti.
7. Globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesukakęs 18 metų asmo apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduotą pažymą apie tai, kokią dalį šioje įstaigoje apgyvendinto ar slaugomo asmens išlaikymui skiriamų lėšų sudaro Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšos.
8. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį (jeigu išmoką pageidaujama gauti per banką).

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 23 kab., tel. 42 56 05).

DOKUMENTAI PRIIMAMI:
Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį                        --------------
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
Atnaujinimo data 2018.12.31
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Alma Bakšienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 1.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!