Vienkartinės piniginės paramos skyrimas

Vienkartinė piniginė parama skiriama ne trumpiau kaip 12 mėnesių Kauno mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems ir Kauno mieste faktiškai gyvenantiems vieniems ar bendrai gyvenantiems asmenims (toliau – asmenys), kurie nurodyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje.
 Vienkartinė piniginė parama skiriama:
1. siekiant padėti tenkinti būtiniausius poreikius asmenims, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra ribotas:
1.1. šalpos senatvės pensininkams;
1.2. asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, socialinės ar psichologinės reabilitacijos įstaigų;
1.3. asmenims būtinų dokumentų tvarkymui apmokėti;
2. siekiant padėti asmenims, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, susidariusioje nukentėjus nuo gaisrų, stichinių nelaimių, asmens sunkios ligos atveju, taip pat padėti kompensuoti asmens neįgalumo pasekmes:
2.1. neįgaliesiems;
2.2. asmenims jų sunkios ligos atveju;
2.3. asmenims, nukentėjusiems nuo gaisrų, stichinių nelaimių;
3. siekiant mažinti socialinę atskirtį:
3.1. pilnamečiams tėvų netekusiems ir besimokantiems asmenims, kuriems įstatymų nustatyta tvarka nebuvo nustatyta globa (rūpyba);
3.2. asmenims, auginantiems vaikus, kuriems buvo teiktos laikino gyvenimo namų ir socialinės priežiūros paslaugos kriziniu laikotarpiu;
3.3. asmenims, turintiems būsto išlaikymo skolų;
4. siekiant pagerbti ilgaamžius (sulaukusius 100 metų) Kauno miesto gyventojus.
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį).
Asmenys, pageidaujantys gauti vienkartinę piniginę paramą, atsižvelgiant į aplinkybes turi pateikti šiuos dokumentus:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. pažymas apie apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir kitas išmokas ar individualios veiklos, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos buhalterinės apskaitos dokumentus, patvirtinančius per vertinamą laikotarpį gautas pajamas, asmens, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, asmeninių banko sąskaitų išrašus ir kitus dokumentus, patvirtinančius gaunamas pajamas;
3. teismo nutartį (sprendimą) ar kitą teismo procesinį dokumentą dėl išlaikymo vaikui (vaikams) priteisimo arba pažymą apie vaiko (vaikų) išlaikymui gaunamas (negaunamas) periodines išmokas (alimentus) arba kitų kompetentingų institucijų dokumentus, patvirtinančius išspręstą (sprendžiamą) vaiko (vaikų) materialinį išlaikymą;
4. kompetentingos įstaigos (Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos, ambasados, konsulinio skyriaus ir kt.) pažymą apie gaunamas už tarnybą pareigūnų ir karių valstybines pensijas ir kitų valstybių mokamas pensijas, išmokas;
5. pažymą apie paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės ir (ar) psichologinės (medicininės) reabilitacijos įstaigos (pateikia asmenys, grįžę iš šių įstaigų);
6. originalią gydymo įstaigos pažymą su nurodytais ligos kodais ar diagnoze, nurodant, kad asmens liga, sveikatos būklė atitinka Sunkių ligų sąrašą. Jeigu pažymoje nėra nurodytas ligos kodas, o diagnozės neįmanoma perskaityti, prašymas nebus teikiamas svarstyti Vienkartinės piniginės paramos skyrimo komisijai;
7. kompetentingų institucijų dokumentus (pažymas), patvirtinančius įvykusio gaisro, stichinės nelaimės faktą;
8. dokumentą, patvirtinantį faktą (savo parašu patvirtintą informaciją), kad gaisro, stichinės nelaimės suniokotas turtas nebuvo apdraustas ar draustas, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis;
9. sutartį (sutartis) su būsto išlaikymo paslaugas teikiančiais tiekėjais dėl skolos sumokėjimo;
10. sutarties (sutarčių) su būsto išlaikymo paslaugas teikiančiais tiekėjais dėl skolos sumokėjimo įsipareigojimų vykdymo faktą patvirtinantį dokumentą;
11. kiti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes.
Asmenims nereikia pateikti dokumentų, kai Savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų ar valstybės informacinių sistemų.

Dėl vienkartinės piniginės paramos skyrimo asmenys kreipiasi į Savivaldybės administracijos struktūrinius teritorinius padalinius (seniūnijas), kuriuose dirba Socialinės paramos skyriaus specialistai.

Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78;
Centro - Pareiškėjai priimami Žaliakalnio seniūnijoje (Partizanų g. 5, tel. 33 19 61).
Dainavos - V. Krėvės pr. 41, tel. 41 22 00;
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23;
Gričiupio - Gričiupio g. 11, tel. 45 13 22;
Panemunės - Pareiškėjai priimami Šančių seniūnijoje (A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52).
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45;
Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52;
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84;
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48;
Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.
                                       

INTERESANTAI PRIIMAMI:
Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00 - 12.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
 
Išsamesnė informacija telefonu:  (8-37) 20 97 42.
Atnaujinimo data 2018.10.25
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Socialinės rizikos suaugusių asmenų apgyvendinimo ir laikino apnakvindinimo paslaugos organizavimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Loreta Marcinkevičiūtė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 5 Vid.: 2.60

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!