Kioskų (paviljonų) viešosiose miesto vietose projektų derinimas ir naudojimo sutarčių sudarymas

Prieš išduodant Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kioskų ir paviljonuose, jų savininkai turi sudaryti su Kauno miesto savivaldybe Kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje miesto vietoje sutartį (toliau - Sutartis), kurioje kiosko (paviljono) savininkas įsipareigoja užtikrinti, kad būtų laikomasi Prekybos viešosiose vietose taisyklių, ir pasibaigus sutarties galiojimui per 15 kalendorinių dienų savo lėšomis nusikelti laikinąjį statinį. Sutarties forma patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-12 įsakymu Nr. A-3737. Sutartį pasirašo Klientų aptarnavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kiosko (paviljono) savininkas, pageidaujantis sudaryti Sutartį, tiesiogiai, paštu ar naudodamasis Savivaldybės elektroninių paslaugų sistema Skyriui pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodomi savininko duomenys: juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, atsakingo asmens vardas pavardė, telefonas, elektroninio pašto (jei pareiškėjas jį turi) adresas; fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, telefonas, elektroninio pašto (jei pareiškėjas jį turi) adresas, banko sąskaitos rekvizitai; kiosko (paviljono) plotas ir vietos adresas; asmens, kuris pasirašys sutartį, vardas ir pavardė;
2. įgaliojimą, jei Sutartį pasirašys ne kiosko (paviljono) savininkas, fiziniam asmeniui – patvirtintą notaro, juridiniam asmeniui – išduotą įmonės vadovo;
3. fizinis asmuo – asmens tapatybės kortelės (paso) kopiją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Skyrius, gavęs kiosko (paviljono) savininko prašymą sudaryti Sutartį, patikrina, ar kiosko (paviljono) savininkas turi galiojantį kiosko (paviljono) vietos planą.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3 darbo vietoje

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 56 57.
Atnaujinimo data 2019.01.31
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Violeta Loreta Prokopienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !