Kioskų (paviljonų) naudojimo viešosiose miesto vietose sutarčių sudarymas

Prieš išduodant Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kioskų ir paviljonuose, jų savininkai turi sudaryti su Kauno miesto savivaldybe Kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje miesto vietoje sutartį, kurioje kiosko (paviljono) savininkas įsipareigoja užtikrinti, kad būtų laikomasi Prekybos viešosiose vietose taisyklių, ir pasibaigus sutarties galiojimui per 15 kalendorinių dienų savo lėšomis nusikelti laikinąjį statinį.
Sutarties tipinė forma patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A-1902. Sutartį pasirašo Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Norint sudaryti Kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje miesto vietoje sutartį raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai Licencijų ir paslaugų skyriui pateikiamas prašymas, kuriame nurodoma: laikinojo statinio savininko juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, atsiskaitomoji sąskaita, bankas (laikinojo statinio savininko fizinio asmens - vardas, pavardė, kodas, adresas korespondencijai); laikinojo statinio savininko telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas − jei tokį turi; laikinojo statinio tipas, numeris, užstatymo plotas, vietos adresas; prekybos (paslaugų teikimo) vietos plano (schemos) kopija; asmens tapatybės dokumento kopija (fiziniams asmenims).
Sutartis sudaroma ne ilgiau kaip iki nustatyto laikino nesudėtingo statinio naudojimo termino pabaigos. Sutartyje nurodyta, kad su kioskų (paviljonų) savininkais, kurie neužtikrino, kad per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių jiems priklausančiame kioske (paviljone) (išskyrus kioskus (paviljonus), pastatytus asmeninės nuosavybės, patikėjimo teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose) gavus Leidimą būtų prekiaujama (teikiamos paslaugos) ne mažiau kaip 200 kalendorinių dienų, sutartis yra nutraukiama.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Papildomų dokumentų, išskyrus prašymą, pateikti nereikia.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3 darbo vietoje

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 56 57.
Atnaujinimo data 2017.10.13
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Violeta Loreta Prokopienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !