Ūkininko ūkio registravimas

Užsakyti paslaugą internetu

 Norint įregistruoti pateikiami šie dokumentai:
* asmens prašymas įregistruoti ūkį;
* asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
* ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijos;
* registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopija;
* dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopija. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla užsiima kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikiama: 1) partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos; 2) jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija; 3) partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų bei žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę; 4) ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu. Su dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuoraša.

Prašymai priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo poskyrio 1-oje darbo vietoje.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai 
Atnaujinimo data 2018.03.13
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO TVARKYMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Aloyzas Pakalniškis
Paslaugos vykdytojas Birutė Zareckienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Gavėjas VMI prie LR
Gavėjo bankas Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 53019
Paslaugos kaina Už ūkininko ūkio įregistravimą Ūkininkų ūkio registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą - 5,7 EUR.
Apmokėkite paslaugas internetu