Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose mokėjimo dokumento (kvito) priėmimas

Ši paslauga teikiama elektroniniu būdu tėvams (globėjams), kurie pateikė prašymą-paraišką dėl mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų), nepatekusio (-ių) į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje dalies kompensacijos skyrimo ir kurie turi kiekvieną mėnesį pateikti nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mokėjimo dokumentą (kvitą), kai mėnesinis mokestis nėra fiksuoto dydžio.
Mokėjimo dokumentas (kvitas) pateikiamas  tais  atvejais, kai mėnesinį mokestį už vaiko ugdymą nevalstybinė švietimo įstaiga apskaičiuoja pagal vaiko lankytų dienų skaičių.
Prašymą ir nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mokėjimo dokumentą (kvitą) gali pateikti vienas iš vaiko tėvų (globėjų) ar jų įgaliotas asmuo elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas užpildomas elektroniniu būdu.
2. Nevalstybinės švietimo įstaigos išrašyto mokėjimo dokumento (kvito) skenuota kopija.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu: 42 52 83.
Atnaujinimo data 2018.11.26
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, dalies kompensacija
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Austėja Jurkšaitytė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !