Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose mokėjimo dokumento (kvito) priėmimas

Užsakyti paslaugą internetu

Ši paslauga teikiama elektroniniu būdu tėvams (globėjams), kurie pateikė prašymą-paraišką dėl mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų), nepatekusio (-ių) į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje dalies kompensacijos skyrimo ir kurie turi kiekvieną mėnesį pateikti nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mokėjimo dokumentą (kvitą) ar kitas dokumentas, patvirtinantis mokėtiną sumą, kai mėnesinis mokestis nėra fiksuoto dydžio.
Mokėjimo dokumentas (kvitas) arba kitas dokumentas, patvirtinantis mokėtiną sumą pateikiamas tais atvejais, kai mėnesinį mokestį už vaiko ugdymą nevalstybinė švietimo įstaiga apskaičiuoja pagal vaiko lankytų dienų skaičių.
Prašymą ir nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mokėjimo dokumentą (kvitą) ar kitą dokumentą, patvirtinantį mokėtiną sumą gali pateikti vienas iš vaiko tėvų (globėjų) ar jų įgaliotas asmuo elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas užpildomas elektroniniu būdu.
2. Nevalstybinės švietimo įstaigos išrašyto mokėjimo dokumento (kvito) ar kito dokumento, patvirtinančio mokėtiną sumą, skenuota kopija.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu: 42 52 83.
Atnaujinimo data 2019.06.04
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, dalies kompensacija iki 100 EUR
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Austėja Jurkšaitytė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 10.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!