Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaravimas

Užsakyti paslaugą internetu

2015 metų rugsėjo 29 dieną Kauno miesto taryba priėmė sprendimą ,,Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nustatymo“. Nuo 2016 metų sausio 1 dienos įsigaliojusio sprendimo tikslas – surinktas lėšas panaudoti Kauno miesto turizmo infrastruktūros gerinimui, tarptautinės rinkodaros plėtojimui ir konkurencingumo didinimui.
 
Vietinei rinkliavai apskaičiuoti pildoma vietinės rinkliavos už naudojimąsi Savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaracija (toliau – Deklaracija).
 
Deklaraciją pildo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje apgyvendinimo paslaugas teikiantys juridiniai ar fiziniai asmenys ir pateikia elektroniniu būdu per Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaravimo, mokėjimo ir duomenų valdymo sistemą (PAGRIS) adresu https://pagalve.kaunas.lt.  arba atvykus į Savivaldybę (Laisvės al. 96, Kaunas) Klientų aptarnavimo skyriui.

Deklaracija pildoma vadovaujantis Deklaracijos pildymo tvarkos aprašu.

Deklaracija turi būti pateikta ir rinkliava sumokėta mokestiniam laikotarpiui pasibaigus (mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, už kurį apskaičiuojama ir sumokama vietinė rinkliava) iki kito mėnesio 25 dienos. Už Deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą atsako vietinės rinkliavos mokėtojas.

Kam taikomas mokestis: Vietinės rinkliavos mokestis taikomas apgyvendinimo paslaugos gavėjui – fiziniam asmeniui, kuris Savivaldybės teritorijoje iš apgyvendinimo paslaugos teikėjo gauna bent vieną nakvynės paslaugą, nepriklausomai nuo paslaugos užsakovo.

Apgyvendinimo paslaugos gavėjas – fizinis asmuo, kuris  Savivaldybės teritorijoje iš apgyvendinimo paslaugos teikėjo gauna bent vieną nakvynės paslaugą, nepriklausomai nuo paslaugos užsakovo.

Apgyvendinimo paslaugos teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris teikia viešbučio tipo ar specialaus apgyvendinimo paslaugas.

Norėdami pateikti Deklaraciją per Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaravimo, mokėjimo ir duomenų valdymo sistemą (PAGRIS) adresu https://pagalve.kaunas.lt. :
- Deklaraciją teikiantis asmuo užpildo visus privalomus elektroninės paslaugos užsakymo formos laukelius ir deklaraciją pateikia bankiniam apmokėjimui.

Tiesiogiai dokumentai teikiami 6 darbo vietoje:
Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
  1. Deklaraciją teikiantis asmuo Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojui pateikia tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  2. Tinkamai užpildytą ir pasirašytą deklaraciją (2 egzempliorius), iš kurių vienas, su gavimą ir registraciją patvirtinančiu antspaudu, grąžinamas asmeniui, pateikusiam Deklaraciją.
  3. Banko išrašo, patvirtinančio, jog rinkliava už mokestinį laikotarpį sumokėta, kopiją.
Dėl detalesnės informacijos teirautis: 8-37 425088.
Atnaujinimo data 2018.03.01
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys PLĖTROS PROGRAMŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Tadas Metelionis
Paslaugos vykdytojas Ingrida Sabaliauskienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 3 Vid.: 1.33

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!

Reglamentuojantys teisės aktai 1. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 09 29 NR. T-541 SPRENDIMAS DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 02 26 ĮSAKYMAS NR. A-620 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA DEKLARACIJOS FORMOS IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA DEKLARACIJOS PILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
Prašymo forma Prašymas
D.U.K.  Rinkliavos tikslas – surinkti lėšų Kauno miesto turizmo infrastruktūrai gerinti, tarptautinei rinkodarai plėtoti ir konkurencingumui didinti.

Kokiu pagrindu renkama rinkliava. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-541 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“.

Ar mokestis bus apmokestintas PVM. Ne, mokestis nėra apmokestintas PVM.

Ar apgyvendinimo paslaugas teikianti įmonė / fizinis asmuo turės mokėti pelno mokestį nuo surinktos rinkliavos sumos?
Pajamų mokesčio įstatyme nurodyta, kad pagal 10-ojo Verslo apskaitos standarto III dalies nuostatas pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, nes jos neduoda įmonei ekonominės naudos ir nedidina nuosavo kapitalo. Veiklos tarpininkų pajamomis pripažįstami tik jų uždirbti komisiniai, bet ne trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos.

 Kaip rinkti šį mokestį. Kiekvienas apgyvendinimo paslaugos teikėjas pagal savo įmonėje naudojamą apskaitos sistemą turi įsitraukti mokestį kaip naują paslaugą, t. y. išrašant sąskaitą mokestis išskiriamas atskira eilute ar kasos aparato čekyje jis išskiriamas atskira eilute, ar, jei mokėjimui įforminti išrašomas pinigų priėmimo kvitas, jame šis mokestis įtraukiamas į bendrą sumą, tačiau paslauga išskiriama atskira eilute.

Koks rinkliavos dydis. Tarybos sprendimu Nr. T-541 nustatytas rinkliavos dydis asmeniui už 1 nakvynę – 0,50 Eur iki 2018 m. gruodžio 31 d., o nuo 2019 m. sausio 1 d. – 1 Eur.

Kam neskaičiuojama rinkliava?
1. Vaikams iki 18 metų.
2. Ligoniams, kuriems medicininės reabilitacijos paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.
3. Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I ir II grupės invalidai).
4. Esant ilgalaikei nuomai (1 mėn. ir daugiau).
 
Kokia deklaracijos pateikimo tvarka.  Deklaracijos teikiamos  elektroniniu būdu per Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaravimo, mokėjimo ir duomenų valdymo sistemą (PAGRIS) adresu https://pagalve.kaunas.lt. arba Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriui (Laisvės al. 96, Kaunas).
Nuorodą į PAGRIS  galima rasti ir per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://ep.kaunas.lt, pasirinkus paslaugos kategoriją „Turisto rinkliava“. Užpildomi visi privalomi deklaracijos laukai ir deklaracija pateikiama apmokėti.
Teikiant deklaracijas atvykus į Savivaldybę,  deklaraciją teikiantis asmuo Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojui kartu su užpildyta deklaracija pateikia ir banko išrašo kopiją, jog vietinė rinkliava už mokestinį laikotarpį  sumokėta.

Iki kada turi būti pateikta ir apmokėta deklaracija.  Deklaracija turi būti pateikta ir vietinė rinkliava turi būti sumokama pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mėnesio 25 dienos.
Ar matysiu savo pateiktas deklaracijas. Taip. Pateiktų deklaracijų sąrašas yra sistemos PAGRIS lange „Mano deklaracijos“.

Kaip pildyti deklaraciją sistemoje?
Kad galėtumėte programoje pildyti naują deklaraciją, vykdykite pažingsniui:
    1.Deklaracijų sąrašo formoje spauskite [Teikti naują deklaraciją] mygtuką;
    2.Sistema atidaro deklaracijos pildymo formą;
    3.Užpildykite deklaraciją (laukai pažymėti* yra privalomi);
    4. Norėdami užpildyti deklaraciją to paties teikėjo už kelias apgyvendinimo įstaigas, Objekto ir deklaruojamų nakvynių bloke spauskite : “+pridėti objektą”;
    5.Spauskite [Išsaugoti] mygtuką;
    6.Sistema išsaugo deklaraciją ir atidaro deklaracijos peržiūros formą.
Deklaraciją teikiantis asmuo užpildo visus privalomus elektroninės paslaugos užsakymo formos laukelius ir deklaraciją pateikia bankiniam apmokėjimui.