Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaravimas

 2015 metų rugsėjo 29 dieną Kauno miesto taryba priėmė sprendimą ,,Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nustatymo“. Nuo 2016 metų sausio 1 dienos įsigaliojančio sprendimo tikslas – surinktas lėšas panaudoti Kauno miesto turizmo infrastruktūros gerinimui, tarptautinės rinkodaros plėtojimui ir konkurencingumo didinimui.

Vietinei rinkliavai apskaičiuoti pildoma vietinės rinkliavos už naudojimąsi Savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaracija (toliau – Deklaracija)
Deklaraciją pildo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje apgyvendinimo paslaugas teikiantys juridiniai ar fiziniai asmenysir pateikia Savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyriui (Laisvės al. 96, Kaunas) arba elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://ep.kaunas.lt.
Deklaracija pildoma vadovaujantis Deklaracijos pildymo tvarkos aprašu.
Deklaracija turi būti pateikta mokestiniam laikotarpiui pasibaigus (mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, už kurį apskaičiuojama ir sumokama vietinė rinkliava) iki kito mėnesio 15 dienos. Už Deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą atsako vietinės rinkliavos mokėtojas.
Vietinė rinkliava turi būti sumokama mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos.

Deklaracijos nepateikimas neatleidžia nuo prievolės sumokėti vietinę rinkliavą nustatytu laiku.

Kam taikomas mokestis: Vietinės rinkliavos mokestis taikomas apgyvendinimo paslaugos gavėjui – fiziniam asmeniui, kuris atvyksta į Savivaldybės teritoriją ir iš apgyvendinimo paslaugos teikėjo gauna bent vieną nakvynės paslaugą, nepriklausomai nuo paslaugos užsakovo.
Apgyvendinimo paslaugos gavėjas – fizinis asmuo, kuris atvyksta į Savivaldybės teritoriją ir iš apgyvendinimo paslaugos teikėjo gauna bent vieną nakvynės paslaugą, nepriklausomai nuo paslaugos užsakovo.
Apgyvendinimo paslaugos teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris teikia viešbučio tipo ar specialaus apgyvendinimo paslaugas.

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra Deklaracija pateikiama Savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyriui arba per elektroninių paslaugų sistemą.
 
Tiesiogiai dokumentai teikiami 6 darbo vietoje
Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
1. Deklaraciją teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Užpildyta, pasirašyta Deklaracija. Deklaracija, kuri registruojama Interesantų priimamajame, pateikiama dviem egzemplioriais, iš kurių vienas, su gavimą ir registraciją patvirtinančiu antspaudu, grąžinamas asmeniui, pateikusiam Deklaraciją.

Dėl detalesnės informacijos teirautis: 8-37 425088
 
Norėdami pateikti Deklaraciją per elektroninių paslaugų sistemą adresu http://ep.kaunas.lt, parsisiųskite Deklaracijos formą ją užpildę, pasirašę ir nuskenavę pateikite paspausdami mygtuką "Užsisakyti paslaugą internetu".
Atnaujinimo data 2018.01.15
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys PLĖTROS PROGRAMŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Tadas Metelionis
Paslaugos vykdytojas Ingrida Sabaliauskienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Priedų sąrašas 1. (NUORAŠAS) KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMAS NR. T-541 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2. (NUORAŠAS) ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA DEKLARACIJOS FORMOS IR DEKLARACIJOS PILDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
3. (FORMA) VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA DEKLARACIJOS FORMA
4. VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA DEKLARACIJOS PILDYMO TVARKOS APRAŠAS
5. SPRENDIMAS "DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-541 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
6. VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATAI
D.U.K.  Rinkliavos tikslas - vietine rinkliava siekiama surinkti lėšų Kauno miesto turizmo infrastruktūrai gerinti, tarptautinei rinkodarai plėtoti ir konkurencingumui didinti.

Ar mokestis bus apmokestintas PVM
–  Ne, mokestis nėra apmokestintas PVM.

Ar apgyvendinimo paslaugas teikianti įmonė / fizinis asmuo turės mokėti Pelno mokestį nuo surinktos rinkliavos sumos?
Pajamų mokesčio įstatyme Pagal 10-ojo Verslo apskaitos standarto III dalies nuostatas Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, nes jos neduoda įmonei ekonominės naudos ir nedidina nuosavo kapitalo. Veiklos tarpininkų pajamomis pripažįstami tik jų uždirbti komisiniai, bet ne trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos.

 Kaip rinkti šį mokestį  – Kiekvienas apgyvendinimo paslaugos teikėjas pagal savo įmonėje naudojamą apskaitos sistemą turi įsitraukti mokestį, kaip naują paslaugą t. y. išrašant sąskaitą mokestis išskiriamas atskira eilute, ar kasos aparato čekyje jis išskiriamas atskira eilute, ar jei apmokėjimui įforminti išrašomas pinigų priėmimo kvitas – jame šis mokestis įtraukiamas į bendrą sumą, tačiau paslauga išskiriama atskira eilute.