Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno miesto savivalybės teritorijoje, atranka

Vadovaujantis LR civilinio kodekso 4.84 str. 2 d. ir LR Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka Savivaldybės vykdomoji institucija.
Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno m. savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys LR civilinio kodekso 4.84 str. 7 d. nuostatas ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo dydžio, apskaičiuoto pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013-04-18 sprendimą Nr. T-255 „Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
Papildoma informacija pateikta Savivaldybės svetainėje www.kaunas.lt, nuorodoje Gyvenamas būstas>Daugiabučių namų priežiūros tvarka> Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka.

Asmuo turi pateikti;
1. Prašymą įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą;
2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją.

Šiuos dokumentus teikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Interesantų priimamajame
Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
siųsti paštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas), elektroniniu paštu info@kaunas.lt (pasirašytą elektroniniu parašu) arba pateikti per elektroninę paslaugų sistemą
 fiziniams asmenims;
 juridiniams asmenims.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės tel. 8 (37) 425013, 8 (37) 425363
Atnaujinimo data 2017.10.11
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Fizinių asmenų prašymų (skundų), adresuotų Savivaldybės vadovybei ir Savivaldybės administracijos vadovybei, priėmimas
Juridinių asmenų prašymų (skundų), adresuotų Savivaldybės vadovybei ir Savivaldybės administracijos vadovybei, priėmimas
Atsakingas dalinys DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO IR RENOVAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Kęstutis Miškinis
Paslaugos vykdytojas Nijolė Ivaškevičienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 6.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!