Statinių projektinių pasiūlymų viešinimas

Užsakyti paslaugą internetu

Miesto planavimo ir architektūros skyrius, statytojo prašymu, informuoja visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ir (ar) statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, numatomą projektavimą, parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus ir planuojamą viešą susirinkimą

Prašymai informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus gali būti  teikiami naudojantis informacine sistema IS "Infostatyba"  www.planuojustatyti.lt 

Kitu atveju dokumentai priimami Interesantų priimamojo  9 darbo vietoje.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Kompiuterinė laikmena su joje įrašytais nurodytais duomenimis.
Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai, suformuoti pagal STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ VIII  skyriaus 60 punkte nustatytus reikalavimus, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija ir 61 punkte nurodyti duomenys apie statinius.


SVARBU! Informacija pateikta PRANEŠIME yra viešai skelbiama. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 1 ir 4 p. bei 7 str. 4 d., pateikiami dokumentai turi būti nuasmeninti, t.y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kiti asmens duomenys (pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija, kuri yra perteklinė ir nereikalinga viešinimo tikslams pasiekti).

 
Kompiuterinėje laikmenoje įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais.

Popieriniu būdu teikiamas prašymas pildomas laisva forma

Informacija apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus skelbiama Kauno  m. savivaldybės tinklalapyje 
http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami-statiniu-projektiniai-pasiulymai/  urbanistika/statinių projektavimas/viešinami statinių projektiniai pasiūlymai

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu: (8 37) 42 44 43.
Atnaujinimo data 2019.04.11
Paslaugos suteikimo trukmė 3 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Lolita Rakevičienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !