Žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo keitimas

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu žemės sklypo naudojimo paskirtis ar būdas gali būti nustatomas (keičiamas) žemės sklypams kuriems žemės sklypo naudojimo paskirtis ar būdas nebuvo nustatyti detaliuoju planu, vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymu, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašu (aktualia redakcija) ir Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209. 

Nagrinėjimui pateikiama:
1.     Nustatytos formos prašymas;
2.      Žemės sklypo nuosavybės dokumentai - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija;
3.      Pastatų nuosavybės dokumentai – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija;
4.      Žemės sklypo ribų planas;
5.      Inventorinis sklypo planas;
6.      Ištrauka iš Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano su pažymėta keistina teritorija;
7.      Planavimo pasiūlymų schema
8.      Kiti dokumentai 
Pastaba. tuo atveju, kai pagrindinė  žemės sklypo naudojimo paskirtis keičiama iš  žemės ūkio į kitos paskirties žemę, prašyme būtina pažymėti skilti apie adreso suteikimą;

Prašymai dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo keitimo priimami Interesantų priimamojo  9 darbo vietoje. 

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai 

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu: (8 37) 42 43 86.
Atnaujinimo data 2019.04.11
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Janina Strazdauskienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 5 Vid.: 10.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!