Teikimų dėl Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo daugiavaikėms motinoms rengimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos pilietėms - motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusios 5 ir daugiau vaikų, kurios yra:
1. Sukakusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme  nustatytą senatvės pensijos amžių;
2. Pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidėms).
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, arba per atstovą (įgaliotinį).
Pateikiami dokumentai:
1. Nustatytos formos prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Gyvenimo aprašymas.
4. Visų vaikų (įvaikių) charakteristikos. Jas gali išduoti (asmens pasirinkimu) mokymo įstaiga, kurioje jis mokosi ar studijuoja, darbdavys, bendruomenė, bendrija, organizacija, asociacija, kurios narys asmuo yra, arba asmens gyvenamosios vietos seniūnas (savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, – seniūno funkcijas atliekančio savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, o vaikų, gyvenančių užsienio valstybėje, – tos valstybės atitinkamos savivaldos institucijos). Charakteristikos turi būti išduotos ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki daugiavaikės motinos prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją pateikimo savivaldybės administracijai dienos.
5. Visų vaikų (įvaikių) gimimo liudijimų ar kitų motinystės ryšius patvirtinančių dokumentų kopijas, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
6. Vaikų (įvaikių) mirties liudijimo ar kitų mirties faktą patvirtinančių dokumentų kopijas, jeigu šių duomenų nėra  Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
7. Dokumentai, įrodantys daugiavaikės motinos ir (ar) jos vaikų pavardės keitimą.
Kiti dokumentai, įrodantys giminystės ryšius (pvz. santuokos liudijimai).
Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
8. Banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai (jeigu išmoką pageidaujama gauti per banką).

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 23 kab., tel. (837) 42 56 05).

DOKUMENTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį                        -------------------
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
Atnaujinimo data 2018.01.05
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Alma Bakšienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !