Teikimų dėl Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo daugiavaikiams motinai arba tėvui rengimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams motinoms (įmotėms) arba tėvams (įtėviams), išauginusiems ne mažiau kaip iki 8 metų 5 ir daugiau vaikų jeigu jie yra:
1. Sukakę socialinio draudimo pensijų įstatyme  nustatytą senatvės pensijos amžių;
2. Pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidais).   

Pateikiami dokumentai:
1. Nustatytos formos prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Daugiavaikių motinos arba tėvo gyvenimo aprašymas, kuriame nurodyti visų vaikų kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė ar mokymosi įstaiga ir kt.);
4. Neįgalumo ir   darbingumo  nustatymo   tarnybos   išduota darbingumo lygio   pažyma,  jeigu  asmuo netekęs 60 procentų ir daugiau darbinumo (nėra sukakęs senatvės pensijos amžiaus);
5. Visų vaikų  (įvaikių) gimimo liudijimai ar kitų tėvystės (motinystės) ryšius patvirtinančių dokumentų kopijos arba išrašai;
6. Mirusių vaikų mirties liudijimai ar kiti mirties faktą patvirtinantys dokumentai;
7. Dokumentai, įrodantys daugiavaikių motinos arba tėvo ir (ar) jos  (jo) vaikų pavardės keitimą;
Kiti dokumentai, įrodantys giminystės ryšius (pvz. santuokos liudijimai).
Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
8. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį (jeigu išmoką pageidaujama gauti per banką).
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, arba per atstovą (įgaliotinį).
 Kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 23 kab., tel. (837) 42 56 05).

DOKUMENTAI PRIIMAMI

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį                        -------------------
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
Atnaujinimo data 2018.10.25
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Alma Bakšienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !